Ärkebiskop medverkar till uppvigling & terror

Uppsala domkyrkaFÖR TRE ÅR OCH SEX MÅNADER SEDAN skickades ett brev från Judiska Centralrådet i Sverige till dåvarande ärkebiskopen KG Hammar (se texten nedan).

Har Svenska kyrkan tagit upp dialogen, har kyrkan försökt föra ett samtal? De läsare som har positiva uppgifter härom ombeds skriva till oss. Redaktionen e-postadress Red.

DOKUMENTATIONER

1. E-mail från Jessica Bonde Judiska församlingen

2. Judiska Centralrådets brev till ärkebiskop KG Hammar
3. Ärkebiskopens pressmeddelande/svar

— — — — —

1. E-mail

—– Original Message —–
From: <jessica.bab.bonde@jf-stockholm.org>
Sent: Friday, May 14, 2004 8:57 AM
Subject: Brev till ärkebiskop KG Hammar

Judiska Centralrådet i Sverige skickade igår ett brev till ärkebiskop KG Hammar i vilket vi uttrycker vår upprördhet över det ensidiga ställningstagande som HOPP-kampanjen ger uttryck för. Att bojkotta varor från Israel är inte rätt sätt, menar vi, om man vill bygga broar och skapa förtroendefulla åtgärder mellan parterna. Inte heller gagnar det dialogen med oss judar att ensidigt lägga all skuld på Israel, utan förståelse för hur detta drabbar oss som judar i Sverige.

Av den anledningen har vi tillskrivit KG Hammar att vi tills vidare anser att dialog oss emellan är meningslös. Det gäller också övriga projekt där vi haft dialog.

Med vänliga hälsningar – enligt uppdrag
Jessica Bab Bonde

— — — — —

2. Brev till Ärkebiskopen

Ärkebiskop KG Hammar
Svenska Kyrkans Stift
Box 1314
751 43 UPPSALA

Stockholm 2004-05-13

Den 11 maj inledde flera trossamfund, bland andra Svenska Kyrkan, Sveriges största kyrka med 7,5 miljoner medlemmar, en bojkottkampanj riktad mot staten Israel.
Material har skickats ut till samtliga församlingar i Svenska Kyrkan, bl.a. en färgbroschyr som på framsidan visar frukter och vin och texten ”Produkter från illegala bosättningar?”.
Kampanjen lanserades officiellt vid en presskonferens på Sheraton Hotell i Stockholm, ledd av dig. Ett annat syfte med kampanjen är att frihandelsavtalet mellan EU och Israel ifrågasätts med hänvisning till Israels politik.

Det är lätt att förstå din och din kyrkas upprördhet inför Mellanösternkonfliktens onda cirkel av våld och motvåld. Det är lika lätt att förstå att omvärlden, inte minst de religiösa samfunden, vill hjälpa till att bryta detta till synes hopplösa dödläge.

Samtidigt måste vi komma ihåg, att från 1993 fram till september 2000 fanns en annan mycket hoppfull situation, som bl.a. präglades av fredsförhandlingar om en tvåstatslösning baserad på resolution 242 och samarbete på alla områden mellan israeler och palestinier.
Israeliska styrkor hade dragit sig tillbaka från alla tättbefolkade palestinska områden. Den palestinska myndigheten hade då tagit över kontrollen över dessa. Denna positiva situation bröts av den palestinska ledningens beslut att återgå till väpnad kamp och terrorism i slutet av september 2000. Sedan dess har en blodig konflikt pågått och pågår, där övergrepp har begåtts på båda sidor och ca 4000 människor har mist livet.

Det vi i det Judiska Centralrådet upplever som problematiskt är att denna HOPP-kampanj är så ensidig och delvis osaklig. Kraven ställs enbart på Israel, inte på den palestinska sidan.
Judiska Centralrådet anser att Svenska Kyrkan klart och tydligt skall ställa krav på den palestinska myndigheten i enlighet med Färdplanens inledning – att motverka uppvigling, terror och avväpna terrorgrupperna.

Det är ett perspektiv som helt saknas i HOPP-kampanjen.

En annan aspekt som verkar ha undgått dig är att inga frukter och grönsaker importerade till Sverige märkta med ”Made in Israel” numera är från de palestinska områdena. Livsmedel därifrån är märkta ”Made in Palestine” och odlas av palestinska bönder.

Sveriges import av icke-livsmedel är till över 99 % från Gröna Linjens Israel, dvs Israel inom stilleståndsgränserna från 1967. En bojkott kommer de facto att innebära en bojkott av alla israeliska varor, inte bara den promille som kan komma från palestinska områden.

HOPP-kampanjen ifrågasätter också frihandelsavtalet mellan EU och Israel och menar att den bör brytas pga Israels politik.
Många länder kring Medelhavet har ett liknande avtal med EU. Så sent som i januari godkände EU inkl. Sverige ett sådant frihandelsavtal med den blodiga diktaturen Syrien. Syrien massakrerade i mars ca 100 kurder i Qamishli. Såvitt vi vet har inga protester kommit från Svenska Kyrkan mot Syrien, och inga krav har framförts att detta frihandelsavtal med EU borde brytas. Samma gäller andra diktaturer i Nordafrika och Mellanöstern.

Du ställer krav enbart på Israel, och inte på den andra sidan i denna konflikt, eller andra länder i krig eller kris. Detta upplever vi som djupt stötande och diskriminerande.

Förtroendeskapande ömsesidiga åtgärder ”bygger broar och river murar” – bojkotter och ensidiga ställningstaganden bidrar bara till än större polarisering och i det här fallet demonisering av den ena sidan (Israel) i konflikten.
Svenska Kyrkan skulle kunna bidraga till att främja försoningsprocessen, genom att offentligt, klart och tydligt, uttala sig och fördöma den antijudiska propagandan som nu sveper genom arabvärlden, och som även drabbar oss judar i Europa, också Sverige. Om detta har dock du och andra företrädare för Svenska kyrkan tigit.

Svenska Kyrkans ständiga ensidiga ställningstagande mot Israel är ett avsteg från den dialoganda och positiva omprövning av kyrkans relationer med judendomen och judarna, som kommit till uttryck i Kyrkomötets dokument Guds Vägar.

Denna ensidighet från Svenska Kyrkan, med total brist på förståelse för Israels situation, samt bristande insikt om vilka konsekvenser detta har för den svenska judenheten, kan vi bara dra slutsatsen att en fortsatt dialog mellan Judiska Centralrådet och Svenska Kyrkan är meningslös.
Det gäller även den kommande Tools for Peace-konferensen.
Judiska Centralrådet beklagar djupt denna utveckling.

Lena Posner-Körösi Anders Carlberg
Ordförande Vice ordförande

— — — — —

3. Pressmeddelande/Svar

ÄRKEBISKOPENS SVAR till Judiska Centralrådet

o o o o o o o o o

BILD om terrorister

MERA:
Judiska Centralrådet pdf organisation
Judiska församlingen Stockholm
Shalom om Hopp-kampanjen
Menorah: Hoppa av HOPP
Siewert Öholm: Den hopplösa Hopp-kampanjen är ett svek

Göran B.

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor

Etiketter: , , , , , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: