Hamas Charta och Palmecentret

Hamas ChartaHUR KAN Olof Palmecentret stödja Hamas utan att förstå, att organisationen är en direkt arvtagare av antisemitiska föreställningar om judarna? Hur kan Viola Furubjelke fara med osanning och påstå att Hamas vill erkänna Israel och att Hamas avstår från våldshandlingar? Skall svenska skattepengar utnyttjas för antisemitisk propaganda?

NÄR MAN läser Hamas program enbart i urval känner man igen gammal känd skåpmat. Artikel 22 (Se texten nedan) är en förvrängd nidbild om Israel med formuleringar som från det historiskt belagda falsariet Sions Vises Protokoll.

HAMAS IDEOLOGI är genomsyrad av hat och genocide och talar om Islams överhöghet över världen, utplånandet av Israel och judar samt främjande av terror och våldsaktioner.

Se: The Hamas Ideology of Hatred and Genocide: Islamic supremacy over the world, destroying Israel and Jews, promoting terror and violence

ooooooooo

Artikel 22
De krafter som stöder fienden.
Fienderna har planerat under lång tid och de har sammanfogat sina planer i syfte att uppnå det som de har uppnått. De har dragit fördel av nyckelelement i de händelser som utvecklats och samlat en väldig och inflytelserik förmögenhet som de har tagit i tjänst för att genomföra sin dröm. Denna förmögenhet har gjort det möjligt för dem att ta över kontrollen av världens medier såsom nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, radio och TV med mera. De har också använt denna förmögenhet för att sätta igång revolutioner i olika delar av klotet i syfte att förverkliga sina intressen och plocka frukterna. De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där. De har också använt pengarna till att upprätta hemliga organisationer som sprider sig runt världen i syfte att förstöra samhällen och genomföra sionistiska intressen. Sådana organisationer är: Frimurarna, Rotaryklubbarna, Lionsklubbarna, B’nai B’rith och liknande. De är alla destruktiva spionorganisationer.

De har också använt pengarna till att ta över kontrollen av de imperialistiska staterna och fått dem att kolonialisera många länder i syfte att exploatera dessa länders tillgångar och materiella vinster och tog kontroll över många källor till välstånd. De erhöll Balfour-deklarationen och etablerade Nationernas förbund i syfte att styra världen genom denna organisation.

De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det: ”lika ofta som de tänder en eld för krig utsläcker Allah den. Deras ansträngningar syftar till korruption i landet och Alla älskar inte den som korrumperar.” (Sura V, vers 64)

De imperialistiska krafterna i såväl det kapitalistiska väst som det kommunistiska öst understöder fienden med all sin kraft, i materiella och mänskliga termer och avlösande varandra.

— — —

Hamasfördraget på engelska Hamas fördragstext, eller The Covenant of the Islamic Resistance Movement 18 August 1988

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer

Etiketter: , , , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: