ÖPPET BREV till Diakonia från Shalom över Israel

ShalomTIDSKRIFTEN Shalom över Israel nr 6/07 publicerade ett ÖPPET BREV till Diakonia med anledning av en helsidesannons i tidningen Sändaren nr 12. Annonsen har följts av starka reaktioner både från judiskt och kristet håll. Ställ dig på människornas sida… har underförstått förmedlat ett budskap med innehållet ”… en människornas sida till vilken ju judar inte hör”

ooooooooooooooo

Ö P P E T B R E V

I helsidesannonsen, som berör konflikten i Mellanöstern, utgår man enbart från den palestinska ståndpunkten och skildrar endast lidandet på ena sidan. Man avser de vägspärrar som satts upp för att skydda Israels medborgare.

Den ensidiga rapporteringen följer det mönster jag har konstaterat under längre tid. Det är illa nog att ge en sådan falsk/ensidig bild av en konflikt med två lidande parter.

Vi, den ekumeniska riksorganisationen Shalom över Israel, började vår verksamhet som en solidaritetsrörelse med Andra världskrigets förföljda judar. Idag, när judarna fått ett eget land, där de förhoppningsvis så småningom ska få bo i trygghet, arbetar vi mer med att sprida information om judisk-kristna relationer, bibelundervisning om GT:s samband med NT och om kristendomens judiska rötter, något som vi upplever fördjupar vår egen kristna tro. Vi motarbetar dock fortfarande antisemitismen i alla dess former. För tyvärr dyker den upp med jämna mellanrum, även i vårt land. Faran med denna åkomma är att den ibland sprider sitt förrädiska gift, utan att upphovsmännen själva inser vad de håller på med.

Därför vill vi på allvar rikta Er uppmärksamhet på hur Ni för debatten om den komplexa situationen i Mellanöstern. Såväl judar som palestinier lider svårt i den konflikt som verkar omöjlig att lösa. Oskyldiga civila på båda sidor får sätta livet till. Skillnaden är bl a att medan palestinska självmordsbombare med beräkning siktar in sig på att skada oskyldiga civila, så drabbas civila palestinier ibland av misstag när israelerna jagar attentatsmän och vapenfabriker. Fel begås i denna krigssituation naturligtvis ibland på båda sidor, men på den ena bär man på ett kollektivt trauma efter ett industriellt utrotningsförsök. Trots att Israel är det enda land i världen som inte uppkommit genom krig, utan faktiskt tilldelats det judiska folket efter ett FN-beslut av den mandatmakt som då styrde över området, har man tvingats leva under förintelsehot sedan staten bildades. Hotet har kommit från de omgivande arabstaterna i olika omgångar, senast framfört genom terrororganisationen Hamas, med support från framför allt Iran.

I den debatt som förs om konflikten har vi märkt hur Diakonia intagit en alltmer ensidig och förenklad ståndpunkt. Det senaste exemplet på detta är helsidesannonsen i Dagen den 24 maj med rubriken: ”Var går gränsen?”

I insamlingssyfte utgår man endast från den palestinska ståndpunkten och skildrar endast lidandet på ena sidan, i form av problemen med vägspärrar som satts upp för att skydda Israels medborgare. Det är illa nog att ge en sådan falsk/ensidig bild av en konflikt med två lidande parter. Men när man uppmanar läsarna att sätta in pengar till palestinierna ”för att ställa sig på människornas sida” argumenterar man på ett sätt som påminner om judehetsen på 30-talet. Man antyder att israeler/judar är någon annan sorts varelser – någon slags ickemänniskor. En sämre sort.

Det har vi hört förr och vad det i förlängningen öppnade dammluckorna till vet vi alltför väl.

Med denna historia bakom oss är det viktigt att vi handskas försiktigt med orden. Annars kan vi bidra till något vi kanske inte hade räknat med.

Har Diakonia ingenting alls lärt av historien?

Styrelsen för
Shalom över Israel

Iwan Örjebo, ordf.

Annonser
Explore posts in the same categories: Kyrkor, Organisationer

Etiketter: , , , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: