DIAKONIA: Ställ dig på människornas sida

DIAKONIA hade under maj 2007 en annonskampanj som åstadkom kraftiga reaktioner. Texten innehöll bl.a. texten Ställ dig på människornas sida. Bland alla reaktioner är detta den oftast frekventa: Diakonias annons avslutas med utmaningen Ställ dig på människornas sida, som implicerar att judar inte är människor.

Nedan återfinns en E-mailkommunikation mellan Dmitri Vasserman på TT-kritik och Diakonia från 25-29 maj 2007.

25 maj 2007

Från: Dmitri Vasserman <stop-tt@home.se>
Skickat: den 25 maj 2007 20:25
Till: redaktionen@dagen.se;
Kopia: diakonia@diakonia.se
Ämne: Människor vs judar?

Bästa redaktionen!
Jag har blivit chockad när jag fick veta att tidningen Dagen gick med på att publicera helsidesannons av kristna antisemitiska nätverket Diakonia. Denna organisation är mest känd för sitt agerande som isbrytare för judeutrotningsnätverket Hamas, bjuder dem till Sverige, skjutsar till dem svenska riksdagsledamöter och sedan trakasserar de folkvalda som ”har missuppfattat budskapet”. Samma dag som ni publicerade Hamasentusiasternas annons gjorde deras palestinska klienter följande uttalande: ”Abbas hates rockets just like we hate the Jews” enligt Reuters.Och apropå Diakonias inställning till judar, det mest talande är att deras annons, som tyder på att Diakonia står på den palestinska regimens sida i deras konflikt med det judiska folket, avslutas med utmaningen ”Ställ dig på människornas sida” som implicerar att judar inte är människor.

Jag känner Dagen som en seriös och balanserad tidning och jag är säker att reklamavdelningen inte var medveten om att Diakonia agerar å Hamas vägnar och inte lade märket till antisemitiska undertoner i annonsen. Jag hoppas dock att ni inte ska upprepa sådana misstag i framtiden.

MVH,
//Dmitri Vasserman

28 maj 2007

Från: ”Joakim Wohlfeil” Diakonia
Till: Dmitri Vasserman <stop-tt@home.se>
Rubrik: SV: Människor vs judar?
Datum: Mon, 28 May 2007 13:37:23 +0200

Hej Dmitri
De flesta som frågar om Diakonia’s arbete i mellanöstern brukar göra det från utgångspunkter hur vi stöttar MR-arbete, Demokratiarbete, Genderarbete, arbete med barnlitteratur etc.. i de ockuperade områdena. Alltså den typen av arbete som syftar till att motverka religiös extremism/fundamentalism, och stötta de som är oppositionella mot exempelvis Hamas. Läs gärna mer på vår hemsida Diakonia

Våra partners tar ofta stora personliga risker genom sitt arbete och engagemang, det var intressant att du känner oss mest för att fungera som ”Isbrytare” för Hamas vars ökande inflytande är ett exempel på en utveckling som skapar enorma problem för vårt arbete. Jag förstår inte riktigt varför vi plötsligt skulle stötta de som motverkar vårt eget arbete…

Din tolkning av annonsen känns minst sagt beklaglig, precis som i andra konflikter runt om i världen där Diakonia verkar är det inte vår uppgift att ställa oss på någon av de stridande parternas sida, utan att stötta civilbefolkningen som lider. I Israel/Palestina konflikten dödas både Israeler och Palestinier i en spiral av våld som fått pågå alltför länge, för både folkens skull är det dags att sluta fastna i begrepp som pro-palestinsk eller pro-israelisk utan istället ställa sig på människornas sida. Det är dags att fråga sig var gränsen går !

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!
Vänligen Joakim Wohlfeil
Diakonia

Från: Dmitri Vasserman <stop-tt@home.se>
Till: ”Joakim Wohlfeil” <joakim.wohlfeil@diakonia.se>
Rubrik: Re: SV: Människor vs judar?
Datum: Mon, 28 May 2007 13:13:37 +0000

Hej Joakim Wohlfeil!
Jag vet inte vem du försöker lura när du säger att Diakonia inte agerar som isbrytare för terrorgruppen Hamas och att ni i själva verket motverkar deras terror och hat. Jag tror att journalister på tidningen Dagen noterade väl att Diakonia skickade i november förra året politiker från alla riksdagspartier till Västbanken för att bl a träffa representanter för terrorgruppen Hamas, någonting som fick Moderaterna att avstå från delar resan medan (c), (fp) och (kd) avstod från själva mötet med judeutrotarna. Centerns Annie Johansson har dessutom blivit utsatt för upprepade telefonsamtal från Diakonia med förslag att ”diskutera missförståndet” när en interpellation som hon gjorde efter resan inte föll i Diakonias smak. Diakonia har alltså blivit en organisation som medvetet bröt svenska regeringens beslut att inte ha politiska kontakter med terrorgruppen. Ni kanske kallar det för att ”motarbeta”, men i de flesta människornas språkbruk heter detta att agera som isbrytare.

Förresten, verksamheten som går ut på att påverka politikernas beslut kallas i USA för lobbying. Detta är helt legitimt arbete, men den är inte ”tax deductable”, någonting som omöjliggör sammanblandningen mellan bistånd och lobbying. Detta är för att pengar som samlas för att lindra människornas lidande inte skulle användas för att lobba politiker

Tyvärr, lever vi inte i USA.

MVH,
//Dmitri Vasserman

Från: DV [mailto:stop-tt@home.se]
Skickat: må 2007-05-28 18:01
Till: Joakim Wohlfeil
Ämne: Re: Re: SV: Människor vs judar?

Hej!
Jag kontrollerade mina källor och det visade sig att uppgifterna om Diakonias kontakter med Annie Johansson EFTER interpellationer var FELAKTIGA
Jag ber om ursäkt för detta.

All andra uppgifter i mäjlet stämmer.

MVH,
//Dmitri Vasserman

—–Original Message—–
From: Joakim Wohlfeil [mailto:joakim.wohlfeil@diakonia.se]
Sent: den 28 maj 2007 23:35
To: DV
Subject: SV: Re: Re: SV: Människor vs judar?

Hej igen Dmitri

Nu blev det ju ännu mer fel. Du får nog kontrollera dina källor ännu bättre, eller skaffa nya om du skall delta i någon slags seriös debatt.

Alla partier (utom Kd) deltog i ett förberedande möte till den aktuella resan och på din beskrivning kan jag direkt konstatera att du inte har en aning om resans program, syfte, vad Diakonia sagt, vad som uttalades från partierna, varför moderaterna avstod från deltagande etc..

Till och med de Israeliska myndigheterna har betydligt bättre koll på detta än vad du eller dina källor har, de är kloka nog att direkt ställa frågor till berörda.

Det har heller inte förekommit någon sådan artikel som du antyder, eftersom en tidning som Dagen måste göra just det som du inte gjort, att kolla med initierade källor… En sån enkel sak som att kolla om en artikel finns eller inte kan du kolla på nätet.

Det enda som är korrekt är att en grupp politiker som deltog i en studieresa med Diakonia organiserade ett möte med Hamas, det förekommer ofta att folk som deltar i studieresor med oss eller för den delen med andra passar på att ordna egna möten helt utanför programmet på både palestinsk och israelisk sida. (Det är snarare regel än undantag oavsett var i världen man har studieresor, speciellt med politiker som träffar systerpartier, kollegor, andra politiker etc…).

När det gäller möjligheterna att begränsa vilka svenska riksdagsledamöter träffar på utlandsresor har vi redan diskuterat det med israeliska myndigheter, vi var ense om att de möjligheterna är obefintliga och knappast en diskussion någon av oss önskar.
Möjligtvis kan Diakonia rapportera till riksdagen om ledamöter inte fullföljer det program de sökt riksdagens resestipendium för att delta i, alla har dock lagt privata möten utanför programmet.

Ännu fånigare blir det om du tror att svenska riksdagspartier skulle behöva Diakonia’s hjälp att förmedla kontakter med Hamas. I riksmedia har det noga berättats om att flera partier gjort egna resor (både till Syrien, VB, Gaza), deltagit i möten, haft gäster och har väl uppbyggda kontakter med Hamas. Detta kan knappast vara nyheter.

Du får tycka vad du vill om lobbying, men en av de viktigaste uppgifterna för en biståndsorganisation är att ifrågasätta varför människor tvingas leva på bistånd. Diakonia agerar på samma sätt i alla konfliktområden där vi är verksamma, huvudsyftet måste ju vara att människor skall kunna leva utan bistånd.
Sverige, EU, USA, FN och senast Världsbanken är helt eniga om att den Israeliska ockupationen är huvudorsaken till den humanitära krisen i de palestinska områdena. Självklart måste de länder som tvingas betala stora summor i hjälp till palestinierna ha rätt att ifrågasätta orsakerna till dessa kostnader.

Jag svarar gärna på ytterligare frågor om du undrar över nåt, men jag tror det är enklare för oss båda om du kollar dina ”fakta” innan (för din egen skull är det ju viktigt att veta så ingen gett dig felaktiga underlag).

Vänligen
Joakim Wohlfeil, Diakonia

29 maj 2007

—–Original Message—–
From: Dmitri Vasserman [mailto:stop-tt@home.se]
Sent: den 29 maj 2007 11:44
To: ‘Joakim Wohlfeil’
Subject: RE: Re: Re: SV: Människor vs judar?

Hej Joakim!

1. Om Diakonias arbete för Hamas begränsades med svenska riksdagsledamöternas möte med i höstas så skulle man kunna acceptera ditt svar. Dock är det långt ifrån så. Till exempel kräver ni att Hamas ska få förvalta svenska biståndspengar. KÄLLA: Ställ likvärdiga krav på israeliska och palestinska regeringar

2. Du skriver att Sverige, EU, USA, FN och senast Världsbanken är helt eniga om att den Israeliska ockupationen är huvudorsaken till den humanitära krisen i de palestinska områdena. Men ingen av de parterna har någonsin hävdat att ockupationen är en isolerad händelse och inte är led i arab-israeliska konflikten som orsakades av arabländernas (och palestiniernas) ovilja att acceptera judiska folkets rätt till nationellt självbestämmande. Jag vill påminna om Arabförbundets ordförande reaktion på staten Israel återskapande 1948 då arabländerna angrep den judiska staten: ”This will be a war of extermination and a momentous massacre which will be spoken of like the Mongolian massacres and the Crusades” KÄLLA: Abdul Rahman Hassan Azzam

Det var innan ockupation och även innan arabiska invasionsarméer skapade palestinska
flyktingproblem. Och detta är precis samma idéer som ligger i grunden för Hamas ideologi

Vad gör ni för att motarbeta den RIKTIGA orsaken till människornas (som faktiskt finns på bägge sidorna, även om detta är en nyhet för dig) lidande, nämligen arabisk antisionism?

3. Ja, jag kan tycka vad som helst om lobbying och jag tycker att lobbying med statliga medel är ett enormt demokratiskt problem. Diakonia får 9 kronor från Sida för varje krona som ni samlar in själva (KALLA: Diakonias verksamhetsberättelse för 2005) och det betyder att ert arbete med att påverka folkvalde politiker, att trakassera en nation som under 60 år är utsatt för arabländernas aggression och att bedriva en kontroversiell opinionsbildning finansieras med statliga medel.

Hoppas att jag var tillräckligt noggrann med mina källor,

Med vänlig hälsning,
//Dmitri Vasserman

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer

Etiketter: , , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: