RAPPORT från Stadsteatern med Furubjelke (1)

Hamas MP Yunis Al-AstalTORSDAGEN den 10 januari 2008 spelade Göteborgs stadsteater pjäsen Mitt namn är Rachel Corrie. Personen var enligt arrangörerna en amerikansk fredsaktivist som dödades av israeler i Gaza när hon försökte hindra en husrivning.

Corrie tillhörde dock gruppen ISM, International Solidarity Movement, en pro-palestinsk organisation som kämpar för en enstatslösning på konflikten. I praktiken vill de att Israel upphör att existera som en judisk stat. ISM anser att de kämpar med fredliga medel, men har dock öppet deklarerat att palestinierna har rätt att med alla medel kämpa mot ockupationen.

EFTER PJÄSEN följde ett föredrag på närmare 45 min av Palmecentrets generalsekreterare, Viola Furubjelke. Viola har tidigare suttit i riksdagen och varit Sveriges ambassadör i Damaskus i fyra år.

”Det är för jävligt” utropade hon när hon beskrev palestiniernas situation och i synnerhet den i Gaza. Som åhörare kan jag bara hålla med. Det är fruktansvärt att palestinierna befinner sig i den situation som det gör. Det är helt klart synd om det palestinska folket. Viola berättade att enligt officiell statistik från FN så dödas det omkring 50 palestinier i veckan och att Israel tillfångatar omkring 100 för att sätta dem i så kallat administrativt förvar. Vad som är intressant är hur många av dem som dödas är inbegripna i strider eller i förberedande attacker mot den judiska staten. Detta nämndes inte utan alla antogs vara civila. Viola menade även att det inte är acceptabelt att palestinierna skjuter Kassam raketer mot den israeliska staden Sderot utanför Gaza och att hon kan förstå det lidande som civila israeler får utstå. Dock menade Furubjelke att det rör sig om hemmagjorda raketer som sällan träffar sitt mål och gör liten skala. Det stämmer att få raketer träffar sitt mål. Upp till dagens datum har det Hamas kontrollerade Gaza skjutit över 600 raketer mot Israel och i synnerhet mot Sderot. Raketerna är av iransk design och klassas internationellt sett som medeltungt raketartilleri. Ryssarna var en av pionjärerna med dessa vapen och de användes av Sovjetunion under andra världskriget i stor omfattning. Som vapen blev det känt som Katusjaraketer eller Stalinorglar och var mycket fruktat på grund av sin sprängverkan och psykologiska effekt eftersom man inte visste var raketen kunde landa. Detta vapen använder bland annat Hamas mot Israel.

Israels respons på dessa raketer är ett förödande oproportionerligt våld med artilleri och stridsflyg, menade Furubjelke. Dessa vapen dödar dagligen palestinier i Gaza. Det är märkligt att generalsekreteraren menar att Israel som stat inte har rätt att försvara sig. Sderot ligger inne i Israel, innanför 1967 års gränser! Vad är proportionerligt våld? Skulle det vara att använda samma angreppsmedel som Hamas använder från Gaza. Jag kan garantera att det skulle vara direkt dödligt för hundratals palestinier om Israel skulle skjuta in ett par raketer i det tättbefolkade Gaza, var och varannan dag. Blir man som stat angripen, då försvarar sig staten med alla till buds stående medel. Israel är en stat, palestinierna har aldrig haft en sådan, även om vi alla hoppas att detta kommer att bli fallet en dag och efter fredsförhandlingar.

Hamas valdes i demokratiska val och borde därför accepteras som palestiniernas enda legitima representanter menade Viola. Hon menade att Abbas är en snäll och vänlig person, men som inte har kraft nog att göra det som krävs. Han gömmer sig och söker stöd hos USA och Israel menade hon. Hamas däremot har behandlats som en paria av omvärlden.

Hamas är en islamistisk organisation som enligt sitt partiprogram vill förgöra den judiska staten, kasta alla judar i Medelhavet och vägrar att lägga ner vapen och förhandla. De kan erbjuda Israel en 10-årig hudna, en arabisk form av vapenvila, vilket Israel måste acceptera eftersom det är av den judiska statens intresse att få fred enligt Furubjelke. Är en vapenvila fred och varför är den på 10 år? Enligt arabiska sedvänjor sluter man en hudna för att man är för svag att fortsätta kampen vid det tillfället. Man vill istället bygga upp sina styrkor under den tiden, för att när tiden är inne, även innan vapenvilan är slut, anfalla fienden på nytt. Detta är den fred som Furubjelke anser är av Israels intresse.

Som officiell svensk representant i Damaskus träffade jag många palestinier fortsatte Viola att berätta. Jag hade kontakt med det högsta ledarskapet i Fatah och i Hamas och jag har träffat president Abbas flera gånger. Det är mycket intressant att Sveriges ambassadör i Syrien hade kontakter med Hamas på hög politisk nivå i strid med den överenskommelse Sverige har med EU om att inga kontakter på politisk och diplomatisk nivå skall ske med Hamas!

Viola Furubjelke menade att den palestinska flyktingfrågan måste lösas inom ramen för de bestämmelser FN har satt upp om flyktingars återvändande. Alla palestinska flyktingar har rätt och måste få återvända till deras ursprungliga hem i det som tidigare var det brittiska Palestina mandatet enligt henne! Att det skulle omintetgöra Israel som judisk stat bekom henne inte, eftersom hon ansåg att en stat inte skall definieras efter etnicitet och definitivt inte vara homogen. Israel är ju trots allt bara en formell demokrati enligt henne. Sverige är idag multikulturellt och det finns inte en enda stat i världen idag som är etniskt homogen.

ISRAEL ÄR IDAG en stat vars befolkning är mycket blandad. Det finns judar från hela världen där, inklusive Sverige. Det finns en arabisk minoritet på 20 % som har fler rättigheter än någon arab har i något arabiskt land. Homosexuella har fullständiga rättigheter och avrättas inte som de görs i arabiska stater och områden. Israel räknas till en demokrati och fri stat enligt den ansedda tankesmedjan Freedom House som årligen listar världens stater och omstridda områden efter deras demokrati och respekt för demokratiska rättigheter. De palestinska områdena rankas som delvis fri och inte som en demokrati i 2007 års rapport.

Det är oroväckande att Palmecentrets generalsekreterare anser att Israel inte har rätt att vara en judisk stat på grund av att den inte är etniskt heterogen. Det gränsar till anti-semitism att öppet förneka Israels rätt att vara en judisk stat därför att den är en judisk stat. Sverige är en svensk stat, Irak är islamisk stat. Varför kan inte dessa stater vara så och inte Israel vara judiskt? Israel har en lag från 1950 som heter ”the law of return” som erbjuder alla judar i världen medborgarskap i staten Israel. Viola menar att denna rätt även borde gälla palestinier eftersom det står så skrivet i FNs deklaration. Ingenting nämndes om de drygt 700,000 judar som fördrevs och flydde från arabiska stater. Viola tillade dock att dagens palestinier lever på drömmen om att kunna återvända en dag, men att majoriteten dock skulle nöja sig med ekonomisk kompensation. Jag menar att om palestinier efter snart 60 år får rätt att återvända, så skulle detta i grunden vara orättvist, eftersom världens alla andra flyktingar om man går tillbaka ca. 60 år inte skulle få den rätten. Var finns då den solidaritet som Palmecentret så varmt förespråkar?
15 miljoner tyskar borde ha rätt att återvända till Polen och det forna Ost-Preussen, liksom 6 miljoner av deras landsmän till de områden de förvisades från under Benes dekretens Tjeckoslovakien i slutet av 1940-talet. Tibets och Västsaharas befolkningar borde ju även ha den rättigheten, liksom alla de folk som fördrevs av Stalin på 1930 och 40- talen. Varför är palestinierna unika?

Det är inte realpolitiskt möjligt att bedriva en sådan här debatt eller politik, men den realistiska ådra som finns hos andra organisationer, verkar ha försvunnit i Palmecentrets organisation och i synnerhet hos dess generalsekreterare. Det är beklagligt att finansiella medel går till spillo på ett sådant sätt, som bara kan liknas vid ett rent anti-israeliskt evenemang man bäst finner hos extremistiska kretsar.

Martin Telinius
fil.mag. statsvetenskap

— — —

BILD: Hamas MP Yunis Al-Astal: Fathers Need to Sacrifice Their Sons and Sons Need to Sacrifice Themselves – Al-Aqsa TV (Hamas-Palestinian Authority) – December 27, 2007 – 00:00:51 – Se: Yunis Al-Astal, Video (14:35)

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: