Tvåstatslösning enligt Viola Furubjelkes modell

nypalmecenter_green kopieraPALMECENTRET med dess generalsekreterare Viola Furubjelke – efterträdare till Thomas Hammarberg – har intagit en ny hårdare linje gentemot Israel. Den policy Palmecentret har idag är uppenbart så antiisraelisk att den linje man företräder talar om en kommande stat där judarna kommer att sakna hemortsrätt.
Se analysen i artikeln nedan av ODED MEIRI, ordf. i FiM.
— — — — — — —
TVÅSTATSLÖSNING ENLIGT FURUBJELKES MODELLFöredrag Göteborg stadsteater den 10 januari 2008

PALMECENTRET gör anspråk på att vara den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning, demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Med den nuvarande generalsekreteraren Viola Furubjelke har Palmecenter fått en inriktning som går tvärsemot deras varudeklaration. Med besatthet som liknar religiös extremism går Furubjelke till korståg mot staten Israel som judisk stat. ”Palestinska flyktingar skall ha samma rättigheter som judar att återvända till Israel” ropar hon i ett föredrag som hon höll i Göteborg stadsteater 080110. Med detta utrop har hon placerat sig i främsta linjen av den skara antiisraeler som eftersträvar omvandlig av Israel som judisk stat till en stat med arabisk muslimsk majoritet. Hennes lösning på konflikten är tre stater med Palestinsk muslimsk majoritet:

EN PALESTINSK STAT på Västbanken och Gaza utan en enda jude (alla bosättningar skall avvecklas), en stat med palestinsk majoritet i Israel och en stat med 65 % majoritet för palestinier i Jordanien där inga judar bor idag. Denna lösning kommer självklart inte att accepteras av dagens israeliska judiska majoritet som utgör 78 % av den totala befolkningen i Israel. Med tanke på att Furubjelkes föräldrar och mor- & farföräldrar inte motarbetat judeutrotningen i Europa och behandlingen som överlevande från koncentrationslägren efter kriget fick har hon inte rätt att kräva en omvandling av Israel till en arabisk stat.

FURUBJELKES FÖREDRAG hade sex huvudspår:

0) Källan till allt ont i konflikten är Israel

1) Hamas som var vinnare i det palestinska valet är en politisk organisation som indirekt erkänner Israel och vill ha 10 års vapenvila samt skall vara med vid fredsförhandlingar.

2) Nuvarande fredsförhandlingar och ev. fredsavtal mellan Israel och Fatah, Abu Mazen (som hon kallar broderparti till Socialdemokraterna) är inte giltiga utan Hamas.

3) Den palestinska raketbeskjutningen mot Israel är tandlös på grund av raketernas låga tekniska standard medan Israels svar på beskjutningen i form av likvidering av dem som skjuter är oproportionellt våld.

4) Palestiniernas rätt att återvända är självskriven på grund av att FN fattade beslut om detta.

5) Palmecentret lägger stora resurser som förmedlare mellan Fatah och Hamas.

FRÅGAN ÄR VARFÖR FURUBJELKE som egentligen är en ”outsider” i konflikten är så engagerad?

21 % av Palmescenters publikationer under de senaste 10 åren handlar om konflikten i Israel-Palestina där ca 6000-7000 människor dog på grund av konflikter. 10 % berör hela Afrika där miljontals människor dog, svälten är utbredd och få stater är demokratiska. 1,7 % skrevs om en av de värsta diktaturerna, Iran, 0 % om Syrien?

Varför är det så viktigt för Furubjelke att Israel som judisk stat skall försvinna? Varför motarbetar hon fredsansträngningarna? Varför är hon så mån om att Hamas som av FN stämplats som terrororganisation och i sin stadga har Israels utplånande som huvudmål skall få en avgörande plats i processen?

När vi läser om Furubjelkes aktivitet som riksdagskvinna hittar man inget speciellt engagemang i Israel – Palestinakonflikten. De få motioner som hon skrev var om svenska lokala frågor. År 2002 – 2006 tjänstgjorde hon som ambassadör i Syrien. Jag uppfattade att hennes engagemang kommer från den tidsperioden. Under ambassadörstiden hade hon bred kontakt med ledningen för Hamas som finns stationerad i Damaskus. Hon antydde att hon fortfarande har goda kontakter inom Hamas.

När man skyller allt elände på Israel använder hon en ny taktik. Tidigare prisade Palmecenter de framsteg som palestinierna gjorde med avseende på demokrati och utbildning mm. Nu när Hamas övertog makten i Gaza genom en mycket grym slakt på över 200 Fatahanhängare har Furubjelke svårt att välja mellan vad Socialdemokraterna kallar det korrumperade Fatah eller av FN och EU terrorstämplade Hamas. Det är då klokare att satsa alla argument på att utmåla Israel som ond makt.

Genom att stödja Hamas vill Furubjelke uppnå målet för en omvandling av den judiska staten till en arabisk. Hennes motivation för detta är mera dunkel; men jag har inget svar. Att Palmecenters samarbetspartner i Israel är marginella grupper på vänsterkanten som t.ex. Rabbiner för mänskliga rättigheter som har intimt samarbete med palestinska antiisraeler är också bevis på extremismen inom centret.

Hon vill att FN-beslut som passar henne skall uppfyllas, men i andra bindande beslut enligt s.k. § 7 som förbjuder kontakt med terrororganisationer struntar hon i under sin tid som ambassadör, vilket allt visar på dubbelmoral och partiskhet.

Låt oss nu återgå till Viola Furubjelkes föregångare i Palmecenter, Thomas Hammarberg, som också vill ha en tvåstatslösning. Den ena är Israel som judisk stat (utan palestinska flyktingars rätt att återvända) och en palestinsk stat på Västbanken och Gaza båda inom säkra gränser utan våld. Radikaliseringen av Palmecentret i frågan skadar eventuell fred i Mellanöstern

Oded Meiri
Ordförande FiM

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: