Extremvänster samling kring antisemitiska artiklar i Mana

FÖR FÖRSTA GÅNGEN i Sverige försöker en statlig myndighet på eget initiativ att stoppa bidrag till en extremvänster nättidning som använder antisemitism i sin kamp mot Israel. Ni kommer väl ihåg hur SISU – ett organ för bidragsdelning av statliga medel till organisationer och projekt i Sverige – beviljade medel till Proletären FF för att i Slottsskogen i Göteborg genomföra ett Fredslopp med antiisraeliskt budskap.

SIDA beslutade att:

År 2005 tilldelas Proletären FF via SISU Idrottsutbildarna 290.000 kronor, varav 240.000 kronor öronmärkts för Fredsloppet. Motiveringen var behovet av mångfald.

Bidraget stoppades ett år senare av Birgitta Ohlson och av andra ledamöter i SIDA:s styrelse efter många tidningsartiklar och med hänsyn till att organisationer bakom Fredsloppet representerade antidemokratiska rörelser.

NI KOMMER VÄL IHÅG att RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, och Proletären FF under 2004 fick 200.000 kr från Forum Syd och Sida för att organisera en antiisraelisk konferens om fred med deltagandet av flygplanskaparen och terroristen Laila Khaled.

Bidraget till RKU stoppades efter en massa skriverier i tidningar och protester från Cecilia Wikström samt konstaterandet att organisationen inte uppfyller kravet på att vara demokratiskt.

KULTURRÅDET beviljade under ett antal år medel till nättidningen Mana. Just nu när flera ledamöter i styrelsen för Kulturrådet bordlagt behandlingen av en bidragsansökan från Mana, mobiliseras hela extremvänstern för att försöka att bryta vad de anser blir till ett prejudikat i sammanhanget.

DESSA ORGANISATIONER vars ursprung oftast har sina rötter i kommunismen gör anspråk på att värna det fria ordet, vilket de missbrukar i form av antisemitiska artiklar.

Ett exempel på en sådan organisation är Judar för Israelisk Palestinsk Fred. Organisationen har ca 50 medlemmar. Flera har stark anknytning till svensk extremvänster. Ordföranden Dror Feiler deklarerade själv att han är kommunist. En annan medlem i Göteborg, Henry Asher, är medlem av KPMLr som har ett nytt namn KP (Kommunistiska Partiet) och ett känt extremistparti.

Deras iver i kampen mot Israel och USA leder till stöd åt antisemitiska aktioner som de gör under täckmanteln det fira ordet.

DET ÄR VIKTIGT att Kulturrådet lyssnar till oberoende forskare som konstaterar att publicerade artiklar i Mana klassas som antisemitiska.

Om vi judar ska kunna leva med värdighet i Sverige, är det nödvändigt att alla bidrag till organisationer och personer som använder antijudiska metoder i sin politiska agenda måtte upphöra.

Att ha kritik mot Israel kan ibland vara motiverat precis på samma sätt som man kan kritisera andra länder. Men att man uteslutande kritiserar bara Israel som det mest onda landet i världen och dessutom får bidrag från staten för dessa ändamål måste ifrågasättas.

Fred uppnås inte genom ensidig massiv kritik av den ena parten i konflikten.

OM

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: