Vem får försvara Israel i debatten?

mandelblomVEM VÄLJS ATT FÖRSVARA ISRAEL I DEN SVENSKA MELLANÖSTERN-DEBATTEN? En stor del av svensk massmedia har en negativ inställning till Israel. Vid sidan om en sned rapportering om dagliga händelser i konflikten initieras många debatter med olika karaktär; de är korta debatter som pågår i radio och TV i samband med olika aktuella händelser; det är debatter om konflikten i allmänhet som äger rum i Radio, TV, offentliga lokaler och tidningar.

När det gäller de förstnämnda debatterna och kommentarer till aktuella händelser brukar de vara korta. Ibland anlitas enbart en expert, ibland flera för att kommentera inslaget. Man kan notera att i Sveriges Radio anlitas för det mesta kända antiisraeliska debattörer som tillhör bl.a. universitetsvärlden vilka samtidigt är aktiva i någon antiisraelisk organisation. Ett exempel på detta är Ulf Bjereld professor vid Göteborgs universitet och medlem av Broderskaprörelsen och som anger sig vara Mellanösternexpert.

När flera personer deltar, är det ofta så att man anlitar klara antiisraeler och palestinier på ena sida och judar på andra sidan. De judar som anlitas är oftast antiisraeler. Exempel: Göran Rosenberg, känd maoist från 60 talet, författare till antiisraeliska böcker. Dror Feiler, född i Israel, kommunist och en av Israels värsta kritiker i Sverige och som samarbetar med Palestinagrupperna i Sverige i deras kamp mot Israel.

Det är mycket sällan som man ser en israel som deltar i debatten. Dror Feiler är ordförande för en liten judisk organisation, JIFP – Judar för israelisk palestinsk fred – med ca 50 medlemmar. Deras medlemmar är oftast med i debatter. Många antiisraeler refererar till dem som judar som deras judiska samarbetspartners och därmed menar de att de inte kan vara antisemiter eller antiisraeler.

Allmänna debatter i offentligheten är nästan uteslutande organiserade av antiisraeliska organisationer. ABF, Broderskapsrörelsen, Palestinagrupperna, Svenska kyrkan, Diakonia m.fl. har regelbundna debatter där panelen nästan uteslutande består av antiisraeler i olika skepnader som t.ex. Evert Svensson (Broderskaparna), Jan Guillou, Viola Furubjelke (Palmecentret) m.fl.

Även här anlitas medlemmar i JIPF (Judar för israelisk palestinsk fred) som representanter för judendomen i Sverige. I vissa fall deltar även enstaka representanter för Svensk Israel-Information (SII) men alltid som en minoritet i debatterna. Dessa används ibland som gisslan och för att kunna peka att debatten är nyanserad.

Just nu pågår en sådan aktion mot Israel. Den har initierats av Göteborgs Stadsteater. Som bakgrund spelas en ensidig antiisraelisk pjäs ”Mitt namn är Rachel Corrie”. Efter föreläsningarna har man ”eftersnack” där de flesta debattörer tillhör antiisraeliska grupper. I fem sådana debatter som äger rum finns enbart en klart proisraelisk debattör. Vid ett tillfälle deltog undertecknad, ordf. i FiM (Fred i Mellanöstern), i en föreställning som pågick under en och en halv timme med antiisraeliskt innehåll. Sedan följde ett 45 minuter långt pass med ett mycket aggressivt antiisraeliskt föredrag av Viola Furubjelke. När jag reste mig upp under de 30 minuter som var avsedda för publikens inlägg, avbröts jag av Stadsteaterns konstnärliga ledare efter tre (3) minuter av mitt proisraeliska inlägg.

På tidningarnas debattsidor är det stark slagsida för de antiisraeliska debattörerna. Den erfarenhet som Israels vänner har är att det är mycket svårt att få in en debattartikel i de stora tidningarna. Officiella representanter för judiska församlingar som oftast har en mycket mjuk inställning i konflikten släpps in då och då.

I den senaste debatten om vänstertidningens Mana och deras antisemitiska inslag har Dror Feiler gått till Manas försvar. Detta används sedan i debatten med påpekandet att anklagelserna om antisemitismen inte kan vara sanna eftersom Dror Feiler är jude.

Antalet judar i Sverige är ca 16 000. Majoriteten av dessa sympatiserar med Israel. Trots detta anlitas judar som tillhör marginella extrema organisationer ofta med sympatier till vänster som representanter för judendom i debatten om Israel. Inte heller andra Israelvänner väljs som massmedias favoriter att delta i debatten. Yttrandefriheten och ”det fria ordet” tillämpas på ett mycket märklig sätt i den svenska debatten om Israel.

Oded Meiri
ordf. Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM)

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: