Kulturrådets beslut om bidrag till Mana (080125)

Kulturrådet beslutade idag att beviljade Mana 275.000 kronor av skattemedel för att fortsätta sin propaganda mot Israel.

Som väntat beviljade styrelsen för Kulturrådet 275.000 kr till Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen för att fortsätta med massiv grov antiisraelisk propaganda som kombineras med antisemitism.

Beslutet var väntat och är i linje med en allmän uppfattning i Sverige att när det gäller att angripa Israel är allt tillåtet. Vad som är nytt är att för första gången följde inte två ledamöter med strömmen utan reserverade sig. Extremvänsterns inflytande i Sverige under den borgerliga regeringen har minskat något men traditionerna hålls vid liv.

Beslutet är en skam för kulturlivet i Sverige som inte kan ta itu med missförhållandet i utdelningen av skattemedel till olika extremgrupper med motivering att ”Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet”

”Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om.”

Om så är fallet så undrar vi om denna grova antiisraeliska propaganda ingår i regeringens övergripande mål?

Föreningen Fred i Mellanöstern

Oded Meiri ordf.

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken, Uncategorized

Etiketter: , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: