Politiska åsikter om Israel en belastning för socialdemokratiska politiker?

ULF BJERELD ska vara moderator i en debatt om Israel på Göteborgs Stadsteater 14/2 enligt teaterns program. Teaterns ansvariga har vid förfrågan efter ett ifrågasättande av Ulf Bjereld som moderator uppgett att Bjereld är att betrakta som opartisk och neutral som samtalsledare.

PM Nilsson på Expressen frågar sig: Vem är Ulf Bjereld? och är av motsatt uppfattning. Bjereld är inte opartisk och neutral i frågan.

Om Sahlin-Nuder-affären säger Ulf Bjereld att Pär Nuder inte kan ansvara för partiets utrikespolitiska frågor på grund av hans positiva inställning till Israel

Frågan är då vilken funktion Pär Nuder kommer att fylla i partiet i framtiden? Mona Sahlin sa idag att han bl a sagt nej till uppdraget som utrikespolitisk talesman för partiet.

Låt oss hoppas att det är ett nej som står sig. Visserligen är det sant att den socialdemokratiska riksdagsgruppen skulle behöva förstärkning i utrikespolitiska frågor. Men Pär Nuders tidigare insatser på det utrikespolitiska fältet vittnar knappast om förnyelse av det slag som socialdemokratisk utrikespolitik behöver.

Jag har svårt att identifiera någon utrikespolitisk fråga där Pär Nuder agerat på ett sätt som skiljer sig från hur den borgerliga regeringen skulle agerat. Så skriver t ex Göran Persson i sina memoarer Min väg, mina val att Pär Nuder: hade exakt samma uppfattning som jag om behovet av en ny Israelpolitik (s 264). Göran Perssons och Pär Nuders ”nya Israelpolitik” tog sig bl a uttryck i att Göran Persson aldrig kritiserade Israel utan att också samtidigt kritisera palestinierna. Anna Lindh hade däremot inga problem att kritisera Israel utan att också kritisera palestinierna.

Broderskaparen Ulf Bjereld (s) är således som tänkt moderator i samtalet den 14/2 inte opartisk eller neutral utan är att betrakta som supporter för PLO/Fatah och Hamas i en klar antiisraelisk hållning.

Källa: Ulf Bjerelds blogg

Pressmeddelande 2008-01-30: Ulf Bjereld diskvalificerar Pär Nuder

Göran B.

Annonser
Explore posts in the same categories: Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: