Konfliktjämförelse: serber-albaner och judar-araber

KAN KOSOVO SÅ KAN PALESTINA? frågar Helle Klein på sin blogg i lördags (080223). Yasser Abed Rabbo har sagt att om inte fredsförhandlingarna med Israel går åt rätt håll kan palestinierna utropa en självständig stat precis i Kosovo. – Hur många gånger ska Palestina utropa självständighet, frågar vi.

DANIEL KRYGIER reflekterar nedan kring konfliktjämförelserna på bl.a. Balkan och Mellanöstern.

***

VID FÖRSTA ANBLICK framstår den arabisk-israeliska konflikten som en av många territoriella konflikter i världen som exempelvis mellan serber och albaner i Kosovo och mellan greker och turkar på Cypern.

EN NÄRMARE ANALYS visar dock att det råder ingen tvekan om att den judiska statens situation är unik. Oberoende vem som går segrande ur konflikten mellan greker och turkar på Cypern så kommer både Grekland och Turkiet att fortsätta existera och ingen i omvärlden ifrågasätter deras existens. Oberoende om albaner eller serber får slutgiltig kontroll över Kosovo så kommer både Serbien och Albanien att fortsätta existera och ingen ifrågasätter serbers och albaners nationella rättigheter. Exemplen ovan handlar således om genuina territoriella konflikter mellan ömsesidigt erkända parter där tvistens fokus är primärt gränsdragningar.

I FALLET ISRAEL handlar det primärt om en existentiell konflikt och inte om specifika gränser. Den judiska staten är det enda landet i världen vars existens alltjämt angrips och ifrågasätts. Denna fundamentala skillnad bör betonas när den arabisk-israeliska konflikten jämförs med andra konflikter som dessa mellan greker-turkar eller mellan serber-albaner. Den arabisk-israeliska konflikten har en inbyggd asymmetri då araber till skillnad från judar har 22 internationellt erkända hemländer vars existens likt Grekland, Turkiet, Serbien eller Albanien ingen ifrågasätter. Så länge som en part i den arabisk-israeliska konflikten, den judiska staten, nekas rätten att existera på världskartan oberoende av gränser, kommer konflikten förbli olöslig.

— — —

FOTNOT: Kan Kosovo så kan Palestina? Helle Klein

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: