Samtalspartner för SSU och Svenska kyrkan: Hamas

KURT LUNDGREN på bloggen Ölands Östra fria horisont påminner om artikel 7 och 8 i Hamas program:

Artikel 7
Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

Artikel 8
Hamas slagord
Allah är målet, profeten är förebilden, Koranen är dess grundlag, Jihad är dess väg och döden för Allahs sak dess ädlaste tro.

Detta är ett par artiklar ur Hamas bloddrypande program. Hamas är en utmärkt samtalspartner för Israel, anser SSU och Svenska kyrkan.

KÄLLA: Kurt Lundgren på Östra Ölands fria horisont

Annonser
Explore posts in the same categories: Kyrkor, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: