Göteborgs Stadsteaters styrelse svarar utan att svara

Göteborgs StadsteaterPELLE BERGLUND, ordf. i Styrelsen för Göteborgs Stadsteater, har svarat på ett brev, daterat 2008-01-29, angående användning av skattemedel i propaganda mot Israel. Tyvärr måste konstateras att skrivelsen är ett svar utan svar. Det är enbart en byråkratisk produkt som inte alls berör det aktuella fallet. Stadsteatern organiserade under flera månader föreställningar och debatter som ensidigt angrep staten Israel. Jag menar att en utebliven debatt försvagar Stadsteaterns anseende som kulturinstitution.

Styrelsens ordförande tillsammans med sin styrelse undviker samspråk med medborgare i Göteborg och följer därmed inte de demokratiska spelreglerna. Jag skrev även en debattartikel i GT utan att få svar.

I mina samtal med Anna Takanen, den konstnärliga ledaren och regissören av föreställningen ”Mitt namn är Rachel Corrie”, uppgav hon att syftet var att uppmana till samförstånd och att se till att det skulle bli samspråk. Men när det gäller Stadsteaterns styrelse och dess ledning så ges ett tydligt intryck (se Pelle Berglunds skrivelse nedan) av att de inte vill ha kontakt med folk som tycker på annorlunda sätt än de själva. Det är egendomligt att de som kallar sig fredsaktivister inte är beredda att samspråka med meningsmotståndare.

Ni som anser att ni äger sanningen och är beredda att göra vad som helst för att sprida detta är egentligen svaga människor som inte vågar stå upp i debatt.

Oded Meiri

— — — — — — —

Kopia brev från
GÖTEBORGS STADSTEATER

Oded Meiri
Göteborg

Göteborg 2008-03-03

Stadsteatern har ett uppdrag att bl a tolka samtiden. Det innebär att teatern inte enbart spelar klassisk dramatik utan också ny som ibland kan upplevas både kontroversiell och provocerande.

Stadsteatern kompletterar sin dramatiska verksamhet med debatter/samtal som ofta anknyter till pjäsval. Stadsteaterns styrelse ser detta som en naturlig del av teaterns verksamhet och överlåter både den konstnärliga verksamheten liksom debatterna till Stadsteaterns ledning.

Stadsteaterns styrelse har också framfört att teatern vid inbjudningar till dessa debatter ska se till att olika åsikter kommer till tals. Teatern ska inte ta ställning eller avgöra vad som är rätt och fel utan upplåta ett offentligt rum för samtal om aktuella och brännande samhällsfrågor.

Styrelsen har fullt förtroende för att teaterns ledning eftersträvar en bred representation vid olika typer av debatter och samtal.

Med vänliga hälsningar
Pelle Berglund
Styrelseordförande

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: