Offentlig sektor ligger bakom antiisraelisk propaganda

:: NIO EXEMPEL på antiisraeliska aktörer eller aktioner vilka finansieras av staten och dess offentliga sektorer, är vad ODED MEIRI konstaterar i sin analys nedan. Det svenska samhället har genom ett långvarigt (s)-regerande genomsyrats av en kultur, där staten finansierar allehanda vänsterprojekt och antiisraeliska aktioner. På arbetstid sitter akademiker och andra tillsammans med kulturarbetare typ/Jan Myrdal och bedriver statsunderstödd vänsterpropaganda. Frågan är hur regeringen agerar för ett neutraliserande av denna kultur.

Se Oded Meiris analys nedan.

/Red.

***

OFFENTLIG SEKTOR LIGGER BAKOM ANTIISRAELISK PROPAGANDA

I GÅR publicerades en av flera bokrecensioner av diktsamlingen ”Intifada” av Tobias Berggren; ett ställningstagande mot staten Israels etniska rensning av den palestinska befolkningen. En vanlig antiisraelisk propaganda mot Israel. Tobias inkomster garanteras av staten via ”Statliga inkomstgarantier till konstnärer i februari 2008”.

TIDNINGEN MANA som publicerar antiisraeliska och antisemitiska artiklar får bidrag från statliga Kulturnämnden. Trots kraftiga protester valde nämnden att bevilja bidraget.

FILMEN ”Välkommen till Hebron” är en propagandafilm mot Israel av Terje Carlsson, f.d. följeslagare via Sveriges Kristna Råd och i kyrkornas tjänst. Filmen sponsrades av bl.a. Film i Värmland som tillhör Region Värmland som en del av offentliga sektorn. Filmen distribueras till skolor med hjälp av samma organisation.

STADSTEATERN i Göteborg med den konstnärliga ledaren Anna Takanen bedrev antiisraelisk kampanj under flera månader 2007 och i början av 2008. Genom en kombination av en teaterföreställning baserad på brev, mail av en propalestinsk amerikansk aktivist från ISM och debatt/föredragskvällar åstadkom Stadsteatern en ensidig propaganda mot Israel. Finansiären är återigen offentlig sektor. Teatern finansieras till 52 % av kommunen och resten av Region Västra Götaland.

FREDSLOPPET i Slottsskogen i Göteborg, en antiisraelisk manifestation som organiserades av Proletären FF och Revolutionär Kommunistisk Ungdom fick ett stort bidrag från Sida. Utan bidrag ingen loop sa arrangörerna.

ETT ”UPPROP MOT STATLIG KAMPANJHISTORIA” som vill avveckla myndigheten för Levande Historia och förhindra upplysning om nazisternas och kommunisternas folkmord skrevs under av mer än tre hundra universitetsanställda från hela landet. Många av dem som skrev på är ökända antiisraeler som under många år bedrivit antiisraeliska hataktioner. En av dem är Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och medlem av styrelsen för socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Dessa människor har sin försörjning från den offentliga sektorn.

SVERIGES KRISTNA RÅD finansierar det s.k. följeslagareprogrammet till kostnad av flera miljoner per år. Följeslagare är volontärer som åker till Västbanken och tidigare till Gaza och har till uppgift att dokumentera förbrytelser som den israeliska armén utför. En tidigare programansvarig, Emanuel Furbacken, är känd antiisraelisk aktivist. Finansiären av programmet är Sida.

PALMECENTER med generalsekreterare Viola Furubjelke är mycket aktiva antiisraeler som lägger stora resurser på propaganda mot Israel. Stöd åt terrororganisationen Hamas kännetecknar deras aktivitet under senaste tiden. Palmecenter finansieras av ett flertal socialdemokratiska organisationer som använder statliga anslag och medlemmar avgifter.

GÖTEBORGS UNIVERSITET organiserade ett seminarium då två palestinska kvinnor berättade om israeliska massakrer i Jenin trots att FN bevisade att sådana massakrer inte ägt rum. Resan och uppehåll för denna professionella propaganda för kvinnor betalades av universitetet.

— — —

Listan kan göras lång.

Gemensamt för alla dessa fall är offentlig finansiering av antiisraelisk propaganda. Vi kan även konstatera att antiisraeler oftast verkar inom offentliga sektorer, andra institutioner eller organisationer som finansieras av allmänna medel, medlemsavgifter eller insamlade medel.

– Man kan ju fråga sig hur det är möjligt att skattemedel och andra resurser som insamlas och betalas av invånare i Sverige kan användas på detta sätt?

– Vi kan även ställa frågan varför antiisraeliska aktivister får sin försörjning från den offentliga sektorn?

– Är det möjligheterna och friheten att själv välja sina arbetsuppgifter och intresseområden?

– Man kan även fråga sig hur dessa människors aktiviteter bidrog till att främja freden?

Oded Meiri
FiM

Källor: * DN, * SvD, * Expressen, * Dagen ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: