Lars Ohly (v) prisar moderaten Carl Bildt

:: LÖRDAGSINTERVJUN i SR (080412) med Vänsterpartiets ledare Lars Ohly avslöjar (28:37 in i intervjun) att han lovordar utrikesminister Carl Bildt. Han anser att Bildts politik i Israel/Palestinafrågan är bättre än den förra socialdemokratiska regeringen. Han menar att på Sten Anderssons tid var det bättre, men med Bildt är det bättre. Lars Ohly är en känd f.d. kommunist. Det är inte så länge sedan som han med näbbar och klor kämpade för att försvara kommunismen.

Carl Bildt är en svuren motståndare till kommunismen och därmed ses även Lars Ohly som värsta motståndare från vänster. Trots detta har herrarna samma uppfattning om Israel-Palestinakonflikten. Båda är pro-palestinier. Carl Bildt är stark anhängare av demokratin. Lars Ohly säger sig också vara demokrat. Men i fråga om Israel väljer båda att stödja icke-demokratiska krafter i konflikten. Båda undviker kontakter med den enda demokratin i Mellanöstern, Israel. Vad är det som gör att två män i motsatta politiska läger har samma uppfattning i Israelfrågan?

Israel är ett tacksamt objekt att attackera utan stora konsekvenser. Lars Ohly är gentemot USA en traditionell vänstermotståndare. Israel är allierad med USA och därmed ett tillåtet hatobjekt. Vänstern som internt är ett mycket splittrad parti vill ha en gemensam extern fiende som kan ena partiet. Då väljer man Israel. Att Vänstern samtidigt stödjer terrororganisationer som t.ex. PFLP och överförde medel till dem – såsom f.d. Ung Vänsters ordförande Ali Esbati gjort – stör inte Lars Ohly alls. Den gamla regimen i Sverige med socialdemokratiska partiet bedriv Israelfientlig politik trots att Göran Persson visade viss förståelse för Israel. Även i opposition fortsätter socialdemokraterna att ensidigt kritisera Israel och även stödja Hamas. Vi vill ha en utrikespolitisk talesman som enbart kritiserar Israel, skrev Ulf Bjereld i sin blogg.

Före 2006 års val visade ett flertal av nuvarande regeringspartier sympatier för Israel. Kristdemokraterna gick i spetsen med Alf Svensson. Folkpartiet var också Israelvänligt men hade viss kritik mot Israels politik. Inom Moderaterna fanns ett flertal starka politiker som öppet visade sitt stöd för Israel.

När dessa partier fick makten och Carl Bildt blev utrikesminister har svensk politik fortsatt på samma spår som den gamla regeringen. Carl Bildt som har täta kontakter inom oljeindustrin vill ha goda relationer med araberna. Jag tror att han även har en traditionell misstänksamhet mot en judisk stat så som många svenska diplomater och politiker visade under många år; Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Gunnar Jarring, Olof Palme m.fl.

Mina vänner i Israel säger att Sverige räknas som ett antiisraeliskt land och i vissa fall kan man peka på antisemitiska tendenser.

Att nuvarande regering inte vågar visa en mer nyanserad politik i Israelfrågan – trots att det i EU sker märkbara svängningar i samma riktning – borde vara tankeväckande för statsminister Fredrik Reinfeldt som inte har gjort något uttalande i Israelfrågan sen han tillträde.

Oded Meiri
FiM

Explore posts in the same categories: Artiklar, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: