Journalistik i en liberal tidning – att ursäkta extremismen under liberalismens täckmantel

:: GERT GELOTTE, ökänd för sina antiisraeliska artiklar i GP, söker nu efter möjliga ursäkter för de mest extrema terroristerna från Bader-Meinhofs Röda Arméns Fraktionen (RAF).

I en undertecknad huvudledare i GP (19 april i GP) skriver han om en av de farligaste terroristerna i modern tid Ulrike Meinhof. Han ser henne som en ”unik” person med ”höga ideal” som var ”en duktig och engagerad västtysk student och kärnvapenmotståndare i slutet av 50-talet”.

Gelotte går så långt att han jämför Meinhof med helgon:

Själv lever jag med föreställningen att helgon och terrorister är ganska lika.

Denna skrämmande jämförelse trots vetskap om att Meinhof var

betald åsiktsagent för det östtyska kommunistpartiet och till sist terrorist i Röda Armé Fraktionen …, som fördolt och för östtyska pengar framgångsrikt manipulerade den västtyska studentvänstern och fredsrörelsen.

Vad finns det att ursäkta och beundra? Det verkar dock som att Gelotte har en helt annan, väl synlig, agenda. Han skriver:

Den viktigaste lärdomen av Tysklands blodiga 70-tal är att även om polisen kan stoppa terrorister, och gjorde det, så måste terrorismen bekämpas med andra medel.

Läsaren får inte veta med vilka, men syftet med artikeln verkar vara att upplysa om att i dagens värld ”bortser USA från både demokrati och mänskliga rättigheter i sitt krig mot terrorismen.” Var detta konstaterande förevändningen till Gelottes artikel som åtföljs av en annan, mycket mera avvägd, artikel om Meinhof på kultursidorna i samma nummer av GP.

Gelottes artikel är ett praktexempel på ”manipuleringsjournalistik” typisk för både Ulrike Meinhof i den av kommunisterna finansierade tidskriften ”Konkret” och för den till Sverige sända ”Köningsbergsradion” under andra världskriget som finansierades av nazisterna.

KÄLLA: Ledare GP På plats 19/4: Från idealist till terrorist

Nedan ett brev till GPs redaktion som skickades den 19 april och som inte har besvarats.

——–

VILKA HÖGA IDEAL HADE ULRIKE MEINHOF?

Dagens ledare i GP kan enbart väcka förvåning och rädsla. En av era huvudskribenter Gert Gelotte beskriver en av de värsta terroristerna i modern tid i termer av en individ med ”höga ideal”, vilket bekräftas av att hon var ”en duktig och engagerad västysk student och kärnkraftsmotståndare i slutet av 50-talet.” Är det hennes meriter som tyder på ”höga ideal”? Eller möjligen det att ”när andra drack rödvin och pladdrade om revolutioner, som minsann inte är några tebjudningar, gick hon från ord till handling.”? Gelotte vet mycket väl att Meinhof själv ”drack rödvin” och levde ”ett guldkantat liv i Hamburgs penningstinna mediaelit.” Och allt detta för de kommunistiska regimernas pengar som betalades för hennes tjänster som ”åsiktsagent” och journalist med uppgift att destabilisera de demokratiska samhällena i väst.

Hur kan man vara så naiv som Gelotte och påstå att ”Generella slutsatser är svåra att dra.”? Dessutom bara efter några rader skriver Gelotte att

den viktigaste lärdomen av Tysklands blodiga 70-tal är att även om polisen kan stoppa terrorister, och gjorde det, så måste terrorismen bekämpas med andra medel. Ju mindre våld som tillgrips desto bättre.

Är detta inte en ”generell slutsats” och dessutom helt utan grund! Det finns inga bevis att den västtyska polisen skulle kunna lyckas med att stoppa Bader-Meinhof-ligan på ett annat sätt än det som den använde. Skall det vara grunden för Gelottes slutkläm:

Som en nutida jämförelse bortser USA från både demokrati och mänskliga rättigheter i sitt krig mot terrorismen.

Var detta påstående, som med all säkerhet skulle passa bäst i Ulrike Meinhofs tidskrift ”Konkret”, syftet med Gelottes ledare i GP? Både förvånande och skrämmande att GP kan på sin ledarplats ger utrymme åt så dålig tendentiös journalistik.

J.B.

— — — — —

Att Gert Gelotte idealiserar terrorismen gestaltad av Ulrike Meinhof är helt följdriktigt med tanke på GP:s och Gelottes alster om aktuella terrorister i PLO/Fatah och Hamas.

/Red.

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: