Svensk journalistrapportering från Israel är inte journalistik

:: LARS ADAKTUSSON, f.d. SVT-korspondent i Mellanöstern skriver i onsdags (080423) i SvD:

Fientligheten mot Israel sitter djupt hos stora grupper i det svenska samhället. Efter decennier av ensidig rapportering lever de flesta i föreställningen att Israel är roten till allt ont medan palestinierna genom åren företrätts av hedervärda politiska ledare, utan ansvar för övergrepp och våld.

Lars Adaktusson försökte utöva sitt yrke genom att rapportera från båda sidor i konflikten. Han var i Västbanken och Gaza, i palestinska områden, men även i Sderot och Nahal Oz i Israel. En självklarhet för varje journalist med självaktning. Adaktusson förmedlade nyheter och producerade dem inte.

På hemmaredaktionen och bland kolleger i andra medier möttes min rapportering av skepsis. Faktauppgifter ifrågasattes, diskussioner fördes om det är rätt att sända inslag som kan uppfattas som ett stöd för ockupationsmakten.

Adaktusson menar att rapporteringen från Israel enligt hemmaredaktion skulle produceras så att man uppnådde kritik av ockupationsmakten Israel. Alltså journalistuppdraget omvandlas till opinionsbildarens uppdrag och i detta syfte är det tillåtet att vränga rapporteringen.

Det är precis så som journalister som Cecilia Uddén från Sveriges Radio, Cordelia Edvardson, Bitte Hammargen från Svenska Dagbladet, Stefan Hjertén, TT, Olle Svenning och Helle Klein på Aftonbladet och Britt-Marie Mattsson, Göteborgs-Posten, med flera jobbar. Deras hat mot Israel är ideologiskt och deras rapportering om konflikten styrs av deras vilja att framföra budskap och bilda opinion.

Under förra valet till presidentposten i USA deklarerade Cecilia Uddén att svenska journalister inte behöver vara opartiska. Hon menade att deras uppgift är att genom att styra rapporteringen bilda opinion mot Georg Bush. Alltså producera nyheter som inte riktig stämmer med verkligheten men uppfyller målet att bilda opinion i den inriktning som man vill uppnå.

Enligt definitionen är Cecilia Uddén inte journalist – hon är partisk opinionsbildare..

I den svenska debatten behöver man inte vara hängiven supporter av den israeliska regeringens politik för att betraktas som proisraelisk. Det räcker att ha ambitionen att låta båda sidor komma till tals i skildringen av konflikten mellan israeler och palestinier, skriver Lars Adaktusson i sin kolumn.

Ett exempel på förvrängning av nyheter hämtas från förra veckan rapportering om den s.k. ”humanitära katastrofen” i Gaza.

För ca två veckor sedan attackerade Hamas terrorister bränsledepån som ligger vid gränsen mellan Israel och Gaza. Två civila Israeliska lastbilsförare som kör bränsle till depån – som slussar vidare till Gaza – blev mördade. Övergångsstationer mellan Israel och Gaza attackerades fyra gånger under två veckor och orsakade delvis en förhalning av förnödenhetsleveranser till Gaza. En rapportering om detta skulle ge en förståelse för de minskade leveranserna hos svenska radiolyssnare. Det vet Cecilia Uddén. När hon rapporterar om fallet berättar hon att detta är en israelisk hämnd för att två civila israeler dog i en raketattack. En rapportering som är förvrängd och inriktad på att beskylla Israel för kollektiv bestraffning av palestinier och en våldspiral. När jag ringer till P1 och anmärker på detta lovar de att återkomma eller rätta till misstaget. Två löften som inte är uppfyllda.

Självklart erkänner inte dessa s.k. ”journalister” att de egentligen jobbar som opinionsbildare. Vad som är märkligt är att ansvarig utgivare inte tar itu med detta problem för att återvinna respekt för svensk journalistik.

Förhoppningar väcker den Yrkesetiska kommittén i Journalistförbundet som omarbetar sina regler för mottagande av s.k. stipendier för journalister efter ett fall då en känd journalist från GP tillsammans med 7 andra journalister fick ”stipendier” från Svenska kyrkan för att deltaga i en resa på Västbanken som ensidigt inriktades mot Israel. Gert Gelotte från GP skrev fyra flagranta antiisraeliska artiklar på ledarsidan i GP efter den resan.

Vår förhoppning är att nästa generations journalister har högre yrkesmoral.

Källa: SvD Lars Adaktusson 080423

Oded Meiri
FiM ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: