Vem är Bernt Ekholm?

NÄR DET KOMMER TILL ISRAEL florerar det märkligt många självutnämnda experter i Norden som av någon anledning i media försöker breda ut sig och ivrigt saluföra sina egenhändiga versioner.

Men det hör till saken, att araberna hävdade också palestinaarabernas rättigheter, något som britterna lovade skydda. Deklarationen säger för övrigt inte, att hela Palestina skulle tillfalla judarna, bara att man i området skulle upprätta ett nationalhem för dem. Man kan på goda grunder hävda, att också den palestinska befolkningen hade en rätt som skulle tillgodoses. Från detta bortser Krygier i sin argumentation…

Vad denne BE inte nämner är San Remo Konferensen 1920 vars resultat accepterades 1923 av 52 nationer. Ett juridiskt bindande beslut från Nationernas Förbund. NF var föregångaren till FN. Det enda internationella dokument som existerade fram till Israels återuppståelse 1948. Detta dokument stipulerade att området skulle bli under judiskt styre, då också inklusive arean som utgör dagens Jordanien. Sen verkar det vara lite si och så med geografikunskaperna också. Eftersom, vilket Krygier redan i det föregående redovisade;

Som en kontrast så var det brittiska Palestinamandatet erkänt som det judiska folkets historiska hemland och öronmärkt som dess framtida hemland. I strid med Balfour-deklarationen och Versailles avstyckade britterna 1921 75% av Palestinamandatet och etablerade den artificiella arabstaten Transjordanien, sedermera Jordanien. Trots detta orättfärdiga beslut, accepterade den judiska sidan en fredlig tvåstatsdelning av de återstående 25% av området, väster om Jordanfloden, vilket förkastats av den arabiska sidan vid fyra tillfällen: 1937, 1947, 1967 och 2000.

Uppenbart saknas de mest grundläggande och elementära baskunskaperna i historia och geografi när Ekholm svarar med att istället hysteriskt svamla om ”storisrael”.

Araber har – som sagt var – redan idag +20 egna stater som sträcker sig från Nordafrikas västkust till Centralasiens bergsmassiv, över hela tre kontinenter. Så landmassor kan araber inte klaga över att de saknar. Lägger man till alla länder som kallar sig muslimska så blir siffran +50 suveräna stater. Jordanien är endast ett av dessa länder, och är tre gånger så stort som nuvarande Israel, landområdet som hade beslutats tillfalla judar, vilket nu enligt jordansk lag är förbjudna att ens köpa land. Majoriteten av araberna kallar sig för palestinier där, och det gör likaså drottningen av landet. Det kan ju faktiskt vara så att BE inte förstår uppenbar skriven text, utan behöver beskrivande bilder istället. Är det möjligen så Ekholms världsbild ser ut?

Så vem är denne uppenbart obildbara BE? Tydligen har han varit riksdagsman, minsann, för socialdemokraterna. Och god kristen som medlem i lobbyorganisationen Broderskaparna. För dem som inte känner till dessa två grupperingar, så anses de i denna kombination inte utgöra några historiska vänner till judiska israeler. Däremot skrävlar och flörtar representanter härifrån gärna med just de terrorister som helst av allt vill mörda israeler, primärt då judiska kvinnor och barn. Broderskapare vill gärna kalla sådant ociviliserat barbari för främjande av ”fredlig dialog”.

Slutsats, Bernt Ekholm är för Israel en perifer bekantskap, utan något direktinflytande på Israel. I likhet med många likasinnade från den svenska fåran av Mellanösterndebattörer en intellektuell mygga. Vad däremot BE kan ha inflytande över att rekrytera och skapa nya aningslösa myggor som förökar sig och surrandes sprider sig vind för Internet och sprider sitt kliande gift, vilket gör livet surt för svenska judar som till slut känner sig nödgade att bosätta sig i moraliskt behagligare klimat vid västbanken. Vi avslutar denna elementära faktagenomgång med ett sponsrat direktmeddelande från YHVE till de svenska broderskaparna

”Nu har du hört allt, och detta är summan:
frukta G-d och håll hans bud. Det gäller alla människor. Ja för varje gärning skall G-d kräva räkenskap, också för allt som är dolt, gott som ont”
(Pred. 12:13-14)

/Dannie

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: