Judisk Ungdom i Sverige (JUS) och Nätverk Mot Rasism

:: UNDER HÖSTEN fick jag reda på att Judisk Ungdom i Sverige (JUS) var medlemmar i Nätverk Mot Rasism. Det låter kanske oskyldigt men tittar man närmare på NMR framgår en helt annan bild:

NMR består av en mängd organisationer på ytterst vänsterkanten som inte gör någon hemlighet av deras liering med allehanda antidemokratiska och antisemitiska grupper. De drivande organisationerna bakom NMR är Motkraft.net och Ungsocialisterna. Detta framgår bl a genom att insamlingar som NMR gör sätts in på Motkrafts konto samt att hela NMRs sida ligger på ungsocialisternas. NMR självt skriver på sin hemsida (under rubriken ”rasism”)

I de länder där känslor av denna typ har bejakats eller frammanats har det alltid slutat med en katastrof för åtminstone ett folk eller en befolkningsgrupp. USA, Tyskland, Rwanda, Jugoslavien, Turkiet, Sydafrika, Israel, alla är de exempel påländer där rasism och nationalism fått katastrofala följder.

Ungsocialisterna är en samling av ”revolutionära socialister” som i grunden har ”samma politiska uppfattning som [det trotskistiska] Socialistiska Partiet”. De har flera texter på sin hemsida om Israel som i vanliga socialistisk tongång andas av ett starkt hat mot Israel.

Ungsocialisterna är bland annat också medarrangörer till aktiviteter med ”Nätverket Bojkotta Israel” – ett nätverk vars ledande personer deltog vid attacken mot Israelinsamlingen på Nalen
och israeliska turistbyrån. De länkar till Yelah.net och socialism.nu, som i sin tur är starkt
anti-israeliska.

Motkraft.net skriver under ”Temasidor/”Internationell solidaritet”/”Relaterade texter” följande:

– ”Israeliska varor att bojkotta”,
– ”Bli terrorist – stöd intifadan”,
– ”Intifadan visar vägen – bojkotta Israel”
– ”Slut upp med International Solidarity Movement på plats i Palestina”, och
– ”George Habash är död – Länge leve PFLP!”

Motkraft länkar till Palestinagrupperna, PFLP (terrororganisation med många mord bakom sig), samt våldsgruppen AFA. Motkraft deltog också i attacker mot polis under den skSalemmarschen 2007.

Yelah – en vänsterextrem tidskrift på nätet – hittar man också genom länkarna på Ungsocialisterna och icke förvånande kan man hitta en drös med anti-israeliska artiklar av alla slag. Ett exempel:

Israel bedriver etnisk rensning och det är därför visst befogat att avsky staten Israel som den ser ut idag… Vad är problemet med att hata en stat som Israel? Vad är problemet med att hata en stat som ockuperar, förtrycker, mördar, och etniskt fördriver?

Yelah deltar också i ”Nätverket Bojkotta Israel”:s demonstrationer mot Israel.

Det kommunistiska partiet SKP är medlem i NMR och deras tidskrift ”Riktpunkt” kan man läsa följande:

”Självförsvar” har varit sionisternas motivering för sina brott i nästan 60 år. Mytologin om hotet mot Israels säkerhet är grundat på stormediernas föreställning om att ‘lilla Israel’ slogs för sin existens 1948, då den Israeliska staten utropades.

Under rubriken ”Sionister agerar som nazister” skriver Riktpunkt att:

Under mer än 70 år har sionisterna massakrerat och torterat palestinier… Under de sextio år som har gått har sionisterna dödat tusentals civila, både palestinier och andra, och nästan alltid kallat dödsfallen ”ett misstag”… Om sionisterna 1946 hade rätt att döda civila som ett led i sin befrielsekamp, varför har inte palestinier samma rätt? Vad är en terrorist, egentligen?

Ovanstående fakta är bara ett axplock av de organisationer, texter och värderingar som motkraft.net och Ungsocialisterna står för, och därmed också NMR. Betvivlar någon detta rekommenderas det att besöka NMRs hemsida och själv se kopplingarna med många vänsterextrema organisationer och att NMR de facto drivs av motkraft.net samt Ungsocialisterna (och övriga förgreningar i det vänsterextrema nätverket). Att NMR står för en antisemitisk, Israel-hatande agenda råder det inget tvivel om.

Jag framförde detta till JUS som genom Petra Kahn svarade att de inte ser några problem med deras medlemskap däri.

Efter detta gjorde jag ett flertal personer uppmärksamma på relationen mellan JUS och NMR, vilket ledde till reaktioner. Jag skrev också en artikel om det och påbörjade en namninsamling till stöd för den.

Idag fick jag så ett samtal från Arthur Guterc, styrelseledamot i JUS.

Han meddelade att de nu insett att NMR inte är något en judisk organisation bör vara med i, varför de har gått ut ur den! De har försökt nå NMR för att säga till dem att ta bort dem från deras sida och avregistrera dem som medlemmar, men har ej fått svar på deras emails och telefonsamtal. De har nu därför polisanmält NMR eftersom de inte agerat för att ta bort JUS, bl a från deras hemsida.

Jag har med anledning av det även uppmanat dem att skriva ett pressmeddelande eller artikel för att förklara att JUS som judisk organisation inte kommer legitimera en organisation som drivs i politiskt syfte av vänsterextrema, jude- och israelhatande islamofascister. Han ska ta upp detta med JUS styrelse.

I vilket fall är det bra att JUS nu agerar i frågan och låter sig bli kidnappade av organisationer som går rakt emot det som JUS står och verkar för. Det är dags att sluta dalta med och legitimera de vänsterextrema nätverken.

Kent Ekeroth ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: