Hamas kräver Israels utplånande – Annelie Enochson

:: En fred på Hamas villkor är detsamma som ett utplånande av Israel, skriver ANNELIE ENOCHSON (kd) i en debattartikel i Hallands Nyheter (080520).

UNDER ISRAELS 60-årsjubileum är det flera debattörer som ivrigt tar sin chans att med starka färger uppteckna sin syn på Israel i relation till dess omvärld. Det är skrämmande att utläsa vad Pär Granstedt vill få sagt när han i HN 5/5 tar ton i sin krönika Sveket mot palestinierna.

Granstedt basunerar ogenerat ut salongsskygga uppfattningar där han spår Israels undergång och ensidigt hävdar judars skuld i alla konflikter som präglat Mellanöstern i modern tid. Tendensiöst staplas faktafel och vinklingar på varandra för att förenkla den tes som han driver.

Granstedt framhåller terroristorganisationen Hamas trovärdighet som fredspartner. Den månadslånga vapenvila som expresident Carter förhandlade fram inbegrep inte några garantier från de av Hamas kontrollerade organisationerna i Gaza att upphöra med sina dagliga raketbeskjutningar, inte heller ingick något erkännande av Israel.

EFTERSOM ISRAEL är en öppen demokrati och dess ledare måste lyssna på sina medborgare som kräver beskydd, kan de inte passivt åse hur dagliga raketattacker slår till mot de israeliska städer som är belägna närmast Gaza.

I tisdags besköts ett köpcentrum och en barnklinik i Ashkelon i Israel med granater från Gaza. En raket träffade barnkliniken och 29 sårades. Att kirurgiskt slå till mot mobila palestinska raketramper försvåras av att Hamaskrigare systematiskt bryter mot krigslagarna genom att använda den civila befolkningen som sköldar.

DET ÄR RIKTIGT att Hamas, i en reaktion mot al-Fatahs utbredda korruption, överraskande vann i valet 2005. Likt flera andra historiska despoter har Hamas kommit till makten genom missnöje, så gjorde även Hitler.
Hamas har sedan med våld tillförskaffat sig makten över Gazaremsan genom att avrätta sina rivaler eller driva dem på flykten. En fred på Hamas villkor, som Granstedt förespråkar, är för terroristorganisationen själv liktydig med Israels utplånande.

SEDAN DESS GRUNDANDE har Israels existens varit en framgångssaga. Israel ensamt, med en befolkning något större än Danmarks och en yta som Smålands, har lika många företag noterade på den amerikanska ”börsen för teknikföretag”, Nasdaq, som hela Europa tillsammans.

Ett land som för 60 år sedan grundades på idén om att odla upp öknen och skapa en bred befolkningsbas av lantbrukare har snabbt utvecklats till en högteknologisk demokrati med förmåga att integrera invandringströmmar som får Södertälje att rodna.

Israeliska fredsinitiativ har varit många, mest känt är Ehud Baraks generösa erbjudande som avslogs av Yasser Arafat eftersom denne insisterade på att alla palestinska flyktingar, vars situation sen 60 år permanentats i Libanons flyktingläger, skulle få återvända till Israel för att där hitta en tillvaro.

De palestinska flyktingarna utgör en nyckelfråga i konflikten. Genom de arabiska grannstaternas försorg och FN-organet UNWRA permanentas flyktingstatusen med en för generationer otrygg tillvaro utan medborgarskap som följd. Såret bevaras öppet och håller konflikten vid liv.

Sett till flyktingströmmar är det fler judar som tvingats från sina hem undan förtryck än palestinier. Skillnaden är att judarna getts medborgarskap och möjlighet att bygga sina liv, de har skyddats av folkvalda makthavare som inte skott sig på svenska biståndspengar och skyllt sina tillkortakommanden på främmande stat.

Den väg Granstedt förespråkar går i linje med skrupelfria terroristledare och korrupta diktatorer och är ett svek mot palestinierna.

Annelie Enochson

Annelie Enochson Hamas kräver Israels utplånande, publ. i HN (080520)

Pär Granstedts krönika 5 maj Sveket mot palestinierna ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: