Sverker Åström (s) om ansvaret för Palestinas situation

FRÅGA: Är det arabstaterna som har ansvaret för palestinaarabernas situation i Israel?

SVAR: Sverker Åström (s)

Bakom ansträngningarna att hjälpa Palestina tycks ligga ett synsätt att landet utsatts för en naturkatastrof av typen gigantisk jordbävning och att det nu är det internationella samfundets ansvar att reparera skadorna. Så ligger det inte till. Beslutet att angripa Israel fattades av arabstaterna. Det enda rimliga är att dessa stater nu tar ansvaret för att organisera och finansiera återuppbyggnaden av det land som genom deras agerande kommit i sin nuvarande förtvivlade situation.

Obs. Texten av Sverker Åström återfinns som debattartikel i GP om den just sjösatta Irakkonferensen i Sverige. Dock är texten något reviderad med smärre ändringar som att USA, Storbritannien och Irak har bytts ut.

Annonser
Explore posts in the same categories: Look who is talking, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: