Carl Bildt och Gunilla Carlsson om biståndsmedel till Palestina

FRÅGOR ställda till utrikesminister Carl Bildt (m) och biståndsminister Gunilla Carlsson (m) med anledning av biståndet till Palestina.

Nära 1,4 miljarder till Palestina – Sverige ökar biståndet till den palestinska myndigheten med 90 miljoner kronor. Det gör Sverige till en av de allra största givarna till det palestinska folket, och vår ambition är att fortsätta vara det även i framtiden. – Se text från Utrikesdepartementet

FiM-bloggens frågor:
1. Vilka kontrollåtgärder finns upprättade med tanke på alla miljoner som gick i egna fickor tidigare? (Gunilla Carlsson)
2. Vilka är de aktuella specifika projekten som biståndsmedel satsas på? (Gunilla Carlsson)
3. Vilka villkor finns med tanke på terror och demokrati? (Carl Bildt, Gunilla Carlsson)
4. För åren 2007-2008 är biståndet 1,4 miljarder. Salam Fayyad har presenterat den palestinska reform- och utvecklingsplanen för 2008 – 2010. Vad innebär den konkret för det fortsätta biståndets storlek åren 2009-2010? (Gunilla Carlsson)
5. ”Samtidigt som vi ger parterna vårt fulla stöd måste vi fortsätta att ställa tydliga krav” – Vilka är regeringens uttalade krav? (Carl Bildt)

Frågorna finns utlagda på FiM-bloggen
Tacksamt emotses svar på våra frågor vilka publiceras på FiM-bloggen.

Frågan också sänd till EU-minister Cecilia Malmström (fp) på grund av hennes uttalande 2006 om att frysa biståndet

Göteborg och Jönköping den 29 maj 2008

Vänligen
FiM-bloggen Red.

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: