SIDA finansierar propagandistisk verksamhet mot Israel

SIDA stod under Nationaldagshelgen som supporter av ett propagandistiskt antiisraeliskt seminarium på Sjöviks folkhögskola. Detta har föranlett Juliusz Brzezinski, medlem i FiM, att reagera i skrivelse till SIDA:s ledning.

— — —

Subject: Palmecentrets seminarium i Sjövik 6-8 juni
From: ”Juliusz Brzezinski”
Date: Fri, June 6, 2008 12:54
To: anders.nordstrom@sida.se
anne-charlotte.malm@sida.se
mia.horn.af.rantzien@sida.se
magnus.lindell@sida.se
sida@sida.se
Cc: Birgitta.Ohlsson@riksdagen.se
Holger.Gustafsson@riksdagen.se
Kerstin.Lundgren@riksdagen.se
Kent.Harstedt@riksdagen.se
Marie.Norden@riksdagen.se
————————————————————————–

Till/

SIDAs ledning

Jag har fått information om Palmecentrets seminarium ”Därför lever hoppet i Palestina-Israel” som äger rum mellan den 6 och 8 juni på Sjöviks folkhögskola. Seminarierubriken och dess program är ytterst oklara – det sägs om ”hoppet” utan att precisera vad det är som man skall hoppas på. När man läser seminarieprogrammet finner man inte ordet ”fred” en enda gång.

Deltagarlistan tyder på att man samlar människor som representerar palestinska araber, svenska medlemmar i olika ”Palestina grupper” och några få judar från Israel och USA med extrema åsikter av marginella israeliska grupperingar. Det finns inga representanter för dem som verkligen förhandlar om fred i Mellanöstern.

Så är t.ex. Gideon Levy (som presenteras som andra person bland deltagarna) en mycket kontroversiell journalist på tidningen Haaretz som bl.a. uttryckte sin glädje då Hamas tog över Gaza. Alla andra judiska deltagare är kända för sin fientliga inställning mot staten Israel. Denna inställning får de fritt uttrycka i Israel. Bland de araber som medverkar i seminariet finns inte människor som har liknande kritiska inställning till de palestinska arabernas eventuella skuld till att fredsprocessen inte har lett till konfliktens lösning. Dessutom är deltagarna inte representativa för de parter som just nu förhandlar om fred efter Annapolismötet.

Vad är det då som är syftet med seminariet? Eftersom ordet ”fred” inte finns i seminarieprogrammet är det mycket troligt att ”hoppet” ligger i att Israel kommer att försvinna från kartan och ersätts med en form av ”Palestinsk-Israelisk” statsbildning, vilket
återspeglas i den eufemistiska formuleringen: ”Det som finns kvar att sätta sitt hopp till är det civila samhället och enskilda människors initiativ och förmåga att GÅ SAMMAN.”

Jag skriver till SIDA därför att Palmecentret informerar på sin hemsida att dess verksamhet nästan uteslutande finansieras av skattemedel genom bidrag från SIDA som täcker 90% av centrets verksamhet. Alltså är Palmecentret en de facto statlig institution som endast kan existera och driva sin säregna politiska linje tack vare SIDA som är en statlig institution.

Min fråga är om den svenska staten genom SIDA verkligen accepterar att Palmecentret som
finansieras till 90% av SIDA driver en ren propagandistisk verksamhet riktad mot staten Israel. På Palmecentrets hemsida kan man läsa att ”Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är de långsiktiga mål som dominerar verksamheten.” Inget av dessa syften gagnas av seminariet i Sjövik.

Jag ser fram emot SIDA:s bedömning av seminariet och lämpligheten att finansiera verksamhet av den typen.

Med vänliga hälsningar,

Juliusz Brzezinski
Medlem i föreningen Fred i Mellanöstern (FiM)

PS Ytterligare en fråga: Är det lämpligt att Palmecentret, som kan uppfattas som en svensk statlig organisation, använder muslimska religiösa symboler (med uppmaningar till våld i bakgrunden) som sitt visitkort (se bifogade bilden). DS

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Politiken

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: