Till/ Mona Sahlin och Lena Hjelm-Wallén: Frågor om Azzam Tamimi

PALMECENTRET har under veckan i en s.k. Dialogkonferens ställt talarstolen till Azzam Tamimis förfogande. Detta föranleder Jurek Hirschberg att sända sex (6) frågor till Mona Sahlin och Lena Hjelm-Wallén. Se kopia av hans e-brev nedan.

Från: Jurek Hirschberg
Skickat: den 15 juni 2008 15:40
Till: ‘mona.sahlin@riksdagen.se’; ‘info@palmecenter.se’
Ämne: Några lätta frågor till Mona Sahlin och Lena Hjelm-Wallén


Prioritet: Hög

(Palmecentret, f.v.b. till styrelseordförande Lena Hjelm-Wallén.)

Bästa Mona Sahlin och Lena Hjelm-Wallén,

Palmecentrets s.k. Dialogkonferens har ställt talarstolen till Azzam Tamimis förfogande. Hans samlade budskap är en chockerande ansamling av rasistiska, antisemitiska och sexistiska teser som han inte ens gör en ansats att drapera i den s.k. antisionismens dimridå. Att Palmecentret tillhandahåller forum för spridning av dessa idéer kan aldrig bortförklaras med floskler om att ”skapa dialog” och ”lyssna på alla parter”. Att Tamimis anförande möttes av applåder visar att talarstolen, som så ofta, är en effektiv plattform för att kommunicera budskapen. Detta är en moralisk härdsmälta för Palmecentret och, i den mån socialdemokraternas högsta ledning inte klarar av att klart och tydligt ta avstånd från detta evenemang, för ert parti.

Jag ser fram emot att ni var för sig svarar på följande frågor, i den mån ni anser att det är berättigat för allmänheten att veta var partiordförande för Socialdemokraterna resp. styrelseordförande för Palmecentret står i respektive fråga. Ni får ursäkta ifall ni, förhoppningsvis, anser att frågorna är triviala och svaren självklara. Desto viktigare att ni svarar klart och tydligt och utan omsvep. Ni bör nämligen vara medvetna om att ej så få inte längre är säkra på var ni står i dessa frågor.

1. Tar du bestämt avstånd från tesen att judarna utgör varken folk eller nation? – en uppfattning som vid konferensen förfäktades av både Azzam Tamimi och Ghada Karmis.

2. Känner du måhända avsky inför framställningen av upplysningen om Förintelsen som sionistisk (eller annan) propaganda?

3. Känner du igen omisskännliga antisemitiska mönster i påståenden att ”judarna” kontrollerar amerikansk utrikespolitik och utövar oproportionerlig kontroll över amerikanska medier i syfte att förfäkta ”judiska intressen”?

4. I den mån du svarar ja på någon av ovanstående frågor, på vilket sätt avser du upplysa allmänheten om att du tar bestämt avstånd från namngivna talare som har uppträtt vid konferensen och som torgför dessa teser?

5. Anser du att det är fel av Palmecentret att tillhandahålla plattform för spridning av idéer enligt ovan? Om du svarar ja, hur tänker du arbeta för att förhindra att sådana misstag upprepas i framtiden?

Till slut en fråga som kräver viss fantasi. Jag är helt säker på att ni har alldeles tillräckligt av denna vara för att besvara den.

6. Hade det varit förenligt med Palmecentrets uppdrag att år 1938 erbjuda Dr Goebbels talarstolen med hänvisning till att hans åsikter är representativa för stora grupper i Tyskland och Österrike? Motsvarande fråga, en talesman för al-Qaida år 2001? Bagdad Bob? Den syriske fältmarskalken Mustafa Tlas, författaren till bestsellern The Matzo of Zion? Professor Faurisson? Min fråga är: var anser du att gränsen går?

Palmecentret är rimligen väl synligt för er partiledning. Ni måste ha resonerat om dess sätt att sköta sin uppgift inom ramarna för era respektive uppdrag och möjligen även med varandra. Jag vill gärna veta var ni står i respektive fråga. Jag är tacksam om ni svarar utan dröjsmål – uppriktigt sagt är jag övertygad om att ingen av frågorna kräver någon betänketid, endast konfunderad över att ingen verkar ha ställt dem innan Tamimi bjöds till konferensen.

Med vänlig hälsning,
Jurek Hirschberg ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar

Etiketter: , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: