Vad säger Riksrevisionen om SIDA och Folke Bernadotteakademin?

SIDA OCH FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN finansierar uppenbarligen verksamhet som riktas mot staten Israel, vilket nedanstående skrivelse till Riksrevisionen ger uttryck för.

Till Riksrevisionen

ÄRENDET:

Två statliga myndigheter: Folke Bernadotteakademin och SIDA finansierar i betydande omfattning verksamhet i Sverige och utanför landet riktad mot staten Israel.

Vi undrar om det är tänkbart att Riksrevisionen i samband med sina kommande projekt granskar verksamheten av dessa två statliga institutioner för att besvara frågan om deras propagandaverksamhet riktad mot en annan stat är förenlig med deras uppdrag och uppfyller krav på god resursanvändning och en effektiv förvaltning av statens resurser.

BAKGRUND:

Under den senaste månaden har Palmecentret organiserat eller samarbetat vid organisationen av flera aktiviteter med medverkan av representanter för olika politiska grupperingar som motsätter sig statens Israel existens. Palmecentrets verksamhet betalas till 90 % av SIDA. Folke Bernadotteakademin har stött vissa av Palmecentrets aktiviteter med direkta bidrag.

Söndagen den 15 juni rapporterade ”Expressen” om Palmecentrets konferens ”Med sikte på hållbar fred” som ägde rum den 12 juni. Till denna konferens bjöd man in Azzam Tamimi och Ghada Karmi. Dessa personer har i flera skrifter och offentliga framträdanden ifrågasatt Israels rätt att existera som stat. Azzam Tamimi är bl.a. känd för sitt uttalande om att ”Israel är en cancer som måste utrotas” som han har upprepat vid flera tillfällen. Han är också känd för sin glorifiering av våld och i synnerhet självmordsbombningar. Han är emot fredsprocessen i Mellanöstern och han betraktar varje arabiskt initiativ för fred som förräderi. Enligt ”Expressen” möttes hans åsikter på Palmecentrets konferens med ovationer. Palmecentrets konferens inledes av Ghada Karmi vars antisemitiska bok såldes under konferensen på Palmecentret. I boken utvecklar hon rasistiska teorier om att judarna varken är ett folk eller en nation. Hon sprider kända klichéer om judiska konspirationer och påstår att information om Förintelsen är en del i ”sionistisk propaganda”.

Mellan den 6 och 8 juni medverkade Palmecentret i en konferens på Sjöviks Folkhögskola under rubriken ”Därför lever hoppet i Palestina-Israel”. Denna konferens finansierades bl.a. av Folke Bernadotteakademin (ett bidrag på 160.000) och SIDA. Ordet ”fred” finns inte ens i rubriken eller i konferensprogrammet på Palmecentrets hemsida. I stället syftar man på ”hoppet” om att Israel ersätts av en så kallad ”enstatslösning”. Konferensen samlade representanter för palestinska araber, svenska medlemmar i olika ”Palestina grupper” och några få judar från Sverige, Israel och USA med extrema åsikter av marginella judiska och israeliska grupperingar. Det fanns, oss veterligen, inga representanter för araber eller judar som stödjer aktuella fredsförhandlingar i Mellanöstern.

Den 26 maj medverkade representanter för Palmecentret med dess generalsekreterare Viola Furubjelke i en ”Försoningskonferens på Gaza”. I detta fall syftar inte ”försoning” på fred med Israel utan på en gemensam kamp av alla arabisk-palestinska fraktioner mot Israel. Enligt Palmecentrets hemsida:”The participants highly appreciate Olof Palme International Center and the Sweden people support welfare of the Palestinian People.”Man behöver inte påpeka att denna konferens i Gaza ordnad av Hamas med medverkan av Palmecentret inte hade som syfte fred med Israel.

SLUTSATS:

Rent formellt är inte Palmecentret en statlig institution. Men existensen av Palmecentret är helt och hållet beroende av statlig finansiering huvudsakligen genom SIDA (90 %) och andra statliga finansiärer som Folke Bernadotteakademin. Alltså är statliga institutioner, i egenskap av finansierer, avgörande för att Palmecentrets verksamhet får fortskrida.

Därför undrar vi om Riksrevisionen kan granska SIDA:s och Folke Bernadotteakademins användning av statens resurser för att finansiera Palmecentrets säregna partiska initiativ riktade mot en annan stat.

Göteborg den 17 juni 2008

Bertil Adania, Judith Berger Baum, Sigmund Baum , Victor Bouganim, Juliusz Brzezinski, Lars Henriksson (v.ordf i FiM), Cecilia Nyström, Torbjörn Karfunkel, Oded Meiri (ordf. i FiM), Dag Selander, Sigmund Waserbrot, medlemmar i föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: