Förvanskning av nyhetsrapportering i SVT

:: GRANSKNINGSNÄMNDEN har tillställts en anmälan om Förvanskning av nyhetsrapportering i SVT. Nyheter förmedlas via sändningar i TV eller via Text-TV. Nedan berörs nyheter hämtade från Text-TV sidorna 132-134 (080624). Båda typerna av nyhetsförmedlingar måste följa avtalet mellan staten och SVT. Se skrivelse nedan från Oded Meiri till Granskningsnämnden.

Förvanskning av nyhetsrapportering i SVT

Igår 2008-06-24 visade SVT Text-TV hur nyhetsrapportering kan förvanskas på ett flagrant sätt. På tre olika sidor där man rapporterar om Israel gav SVT felaktiga fakta eller uteslöt fakta så att läsarna kunde missförstå nyheten och drog fel slutsats. De felaktiga uppgifterna fanns kvar under 2008-06-25 men placerade på andra sidor.

EXEMPEL 1

Rubrik: Västbanken i fokus under Berlinmötet
Sidan 132

I mitten av sidan står:
”De inflytelserika ländernas vädjade om att vapenvilan i Gaza mellan Israel och Hamas till fullo respekteras. Detta sedan stilleståndet brutits i tisdags, efter fem dagars verkan.”

SVT nämner avsiktligt inte vem som har brutit vapenvilan.
I satsen under citerar man den palestinske statsministers som bad om att Israel skall ompröva sin säkerhetspolitik. Detta ger intryck att Israel brutit vapenvilan.

I verkligheten gäller avtalet mellan Hamas och andra terroristorganisationer i Gaza om vapenvila enbart Gaza. Båda parter har förbundit sig att upphöra med all beskjutning och militära aktiviteter i Gaza och vid gränsen mellan Gaza och Israel.

I måndags sköt en granatkastare mot södra Israel och i tisdags sköts tre Kassamraketer mot den israeliska staden Sderot. Ett hus träffades och flera personer skadades. Det var Islamiska Jihad som bröt vapenvilan.

Slutsats: Rapporteringen är felaktig med avsikt att låta läsarna misstänka Israel för att ha brutit vapenvilan.

EXEMPEL 2

Rubrik Israel godkänner fångväxling
Sidan 133

I mitten av sidan står: ”De israeliska soldaterna som skulle bli utväxlade kidnappades av Hizbollah vid en gränsraid 2006, då gerillan och Israel utkämpade ett krig”

Det är fel fakta. Hizbollah som av FN definieras som terrororganisation gjorde en raid in i israeliska delen av gränsen och sprängde militär fordon och rövade bort två skadade israeliska soldater. Inget krig utkämpades mellan Israel och Hizbollah före och under denna incident. Däremot orsakade kidnappningen ett krig efteråt.

Slutsats: SVT ger avsiktlig fel information för att rättfärdiga en terrorhandling.

EXEMPEL 3

Rubrik: Soldats öde kan avgöra gränsöppning.
Sida 134

I rapportering står: ”Den bortrövade israeliska soldaten Gillad Shalits föräldrar har krävt att landet lättar på sin blockad mot Gazaremsan. Igår avslog Israels högsta domstol deras begäran.”

Sanningen är att föräldrarna vädjade till högsta domstol för att stoppa avtalet om vapenvila som träffades mellan Israel och Hamas med hjälp av egyptisk förmedling. Motiveringen var att frigivning av deras son inte ingick i överenskommelsen.

Slutsats: SVT:s nyhetsrapportering är felaktig. Syfte att väcka läsarnas sympatier för Hamas och blockaden av Gaza i stället för att förklara att föräldrarna gör vad som helst för att fria deras son.

YRKANDE
Att Granskningsnämnden fäller SVT:s nyhetsrapportering via Text-TV i aktuella fall.

Göteborg den 25 juni 2008
Oded Meiri
ordf Fred i Mellanöstern ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Massmedia

Etiketter: , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: