Missnöje i Broderskapsrörelsen

Broderskapsrörelsen, Sveriges Kristna Socialdemokrater, har ett eget organ, Broderskap. I dagens nätupplaga kan finns en debattartikel, Öppet brev från Norrbotten: ”Broderskap måste upphöra med sin propalestinska hållning” och en replik från chefredaktören. Några norrbottningar skriver bl a:

[…]tidningen i mycket stor utsträckning uppträder som ett organ för förbundsstyrelsens propaganda för integrering av muslimska föreningar inom Broderskapsrörelsen. Dessutom kan många inte förstå den negativa inställning som tidningen har gentemot Israel. Man upplever att man från redaktionen och i tidningen har intagit en mycket propalestinsk hållning. Detta kan inte svara mot de grunder på vilka rörelsen vilar.


Att de olika broderskaparna lever i skilda världar framgår av chefredaktörens, Bruno Sollerman, svar:

[…]den skandalösa politik Israel för mot palestinierna är inte hållbar och kommer att fördömas i all världens historieböcker.

Broderskap vill delta bland dem som ska göra det omöjligt att i framtiden säga: ”Vi visste ingenting”.

Ni skriver som om konflikten Israel-Palestina handlar om två ganska jämbördiga parter och att Broderskapsrörelsen och tidningen tagit ställning för den ena parten och intagit en propalestinsk hållning. I verkligheten är det en överdrivet mäktig militärstat som stjäl palestiniernas mark, avhumaniserar dem, behandlar dem sämre än djur, och groteskt hårt förtrycker ett så gott som värnlöst folk så att de förlorar alla framtidsdrömmar och bara överlever från dag till dag.

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: