Israel kommer att förbli judisk demokrati

:: I GP finns idag den 2008-07-24 en mycket intressant artikel med rubriken Befolkningstryck som vapen mot Israel – Folkmängden ökar explosionsartat i Gaza – på sikt hotas Israel av demografisk våg

Artikeln talar om att en arabisk kvinna i Gaza föder i genomsnitt 8,3 barn. Från 250.000 araber som bodde i Gaza 1950 kommer antalet att öka till 4,4 miljoner år 2050. Enligt Masshoor Basisy vid det palestinska ministeriet för kvinnofrågor är födandet styrt av ideologin. ”Föda flera män som kan slåss för Palestina och också överträffa judarnas antal.” Artikeln är saklig och pekar på konsekvenserna av det höga födelsetalet. Slutsatsen som artikelförfattaren drar med hänvisning till professor Arnon Soffer i Haifa är att Israel kommer att upphöra som judisk stat eller omvandlas till en apartheidliknande nation.

En tvåstatslösning som eftersträvas som lösning av konflikten medför att palestinierna får en egen stat i Gaza och Västbanken efter territoriella justeringar. Israels förre statsminister Ariel Sharon försökte att verka mot denna lösning genom att se till att Israel ensidigt drog sig tillbaka från Gaza och lämnade sina judiska bosättningar. Idag är Gaza under arabisk överhöghet under terrororganisation Hamas, som tog makten efter en blodig kupp.

Tyvärr accepterar inte Hamas en judisk stat i Israel. Under förutsättningen att en palestinsk stat skall komma till stånd kommer inte den explosiva befolkningsökningen i Gaza att vara någon huvuduppgift för en palestinsk stat. Därför drar GP journalisten Helena Davidsson fel slutsats. Det är fakta att israeliska bosättningar på Västbanken är ett problem som måste lösas under fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna men en tvåstatslösning kommer att lösa det demografiska problemet. Det finns även en arabisk befolkning på 1,2 miljoner som utgör ca 23 % av totala befolkningen i Israel. Även här har arabiska kvinnor högre födelsetal än judiska kvinnor men skillnaden är inte så stor.

I ett modernt samhälle minskar födelsetalet och detta omfattar även arabiska kvinnor. Frigörelsen för arabiska kvinnor i Israel har kommit mycket längre än i Gaza och på Västbanken. Man kan väl hoppas att även i dessa områden kommer kvinnofrigörelsen att ta fart. Och att födelsetalet kommer att minska drastiskt, annars kommer en palestinsk stat att leva i fattigdom och kommer att vara beroende av stöd utifrån, ett faktum som kommer att försvåra den framtida freden i området.

Slutligen kan man undra hur Helena Davidsson kan stödja en tvåstatslösning och samtidigt betrakta området som en stat med slutsatsen att en judisk stat skall upphöra eller omvandlas till en apartheidliknande nation.

Oded Meiri

KÄLLA: Befolkningstryck som vapen mot Israel ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: