Regnet det bara öser ner…

Idag har Sveriges regering beslutat att intensifiera penningregnet över den palestinska myndigheten:

Regeringen har idag beslutat avsätta 50 miljoner kronor för direktstöd till den palestinska myndigheten.

– Den palestinska myndigheten befinner sig i en svår ekonomisk situation och riskerar att kollapsa om bland annat lönerna inte kan betalas ut. En fungerande palestinsk myndighet är en förutsättning för en fredlig och hållbar lösning på den israelisk-palestinska konflikten. För oss har det därför varit angeläget att kunna ge premiärminister Fayyad ett snabbt och positivt svar, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sverige är en av de största givarna till palestinierna

För 2008 beräknas det sammanlagda svenska stödet uppgå till cirka 700 miljoner kronor. En mindre del av det svenska biståndet har även tidigare under året överförts som direktstöd. Under våren har behovet av omfattande stöd till den palestinska myndighetens budget blivit alltmer tydligt, och premiärminister Fayyads vädjan om ökat direktstöd har bland annat uppmärksammats av det internationella samfundets högsta organ för givarsamordning, Ad Hoc Liaison Committee (AHLC).

Utslaget på Sveriges befolkning (9,2 miljoner) motsvarar detta 76 kronor per person – både vuxna och barn.

Den svenska biståndsindustrin befinner sig för tillfället i blåsväder på grund av otillräcklig kontroll av var pengarna hamnar. Det så kallade enprocentsmålet, som går ut på att en procent av Sveriges BNP skall gå till internationellt bistånd, är en lovvärd tanke, men vilken nytta gör den när man inte ställer några krav på hur dessa pengar används?

Detta dilemma blir extra tydligt vad gäller penningregnet över palestinierna, vilka långtifrån tillhör världens ekonomiska bottenskikt. Som många påpekat, bl a United States Institute of Peace, är

Palestinians the largest per capita recipients of international development assistance in the world

Och vad görs då för pengarna? Som den palestinske politikern Mohammed Dahlan sa om biståndspengarna i The Guardian 2004:

[5 miljarder dollar] have gone down the drain, and we don’t know to where

I vanlig ordning kommer bara struntsummor från de oljestinna arabstaterna. Det är dags att styra upp biståndet till palestinierna! Dels måste man förvissa sig om att biståndet verkligen gör nytta, och dels måste biståndet kopplas till krav på ett stopp för den sanktionerade hatpropagandan. Med dagens system finansierar Sverige de facto våld och rashets – var det den ursprungliga tanken? Knappast…

Annonser
Explore posts in the same categories: Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: