Ett antiisraeliskt Renova

Vafalls? Har sophämtarna gått och blivit antiisraeler nu också?

Nej, så illa är det som tur är inte. Däremot är Renovas koncept en av grundpelarna i den antiisraeliska rörelsen – att återvinna gammalt avskräde. Snaskiga lögner diktas ihop och sprids. När lögnerna motbevisas på ett ställe, så hör man aldrig (vilket är brukligt i andra fall) en ursäkt, ett ”jag hade fel” eller ett ”jag tar konsekvenserna av mitt misstag och avgår”. I stället sprids samma lögner på andra ställen, där läsarna förhoppningsvis inte tagit del av lögnernas avslöjande.

Den 25/7 refererades på denna blogg till en insändare, signerad Birgitta Janai, i Västerbottens Folkblad. Denna insändare är blott en i ett replikskifte mellan Janai och Anita Bergqvist, flitig debattör. Sedan dess har Anita Bergqvist replikerat:

Jag ska citera en zionistisk auktoritet, Moshe Dayan, som B J bör finna trovärdig. I ett tal som återgavs i Haaretz den fjärde april 1969 förklarade Moshe Dayan, israelisk general och försvarsminister under många år:
”Judiska byar byggdes upp där tidigare låg arabiska byar. Ni känner inte ens till namnet på dessa arabiska byar och jag förebrår er inte för det, eftersom geografiböckerna från den tiden inte längre existerar. Det är inte bara böckerna som inte finns längre, de arabiska byarna finns inte heller. Nahalal ersatte Mahlul, Gvat ersatte Jibta, Sarid ersatte Haneifs och Kfar Yrhoshua ersatte Tel-Sharnan. Det finns inte en enda bebyggd plats i detta land som inte tidigare hade en arabisk befolkning”.

Här har uppenbarligen Bergqvist botaniserat bland det avfall som förekommer så ymnigt på den antiisraeliska tippen, och hittat ett stycke skräp som (borde) kasserats för flera år sedan. CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America), som har till uppgift just att vederlägga lögnerna i mellanösterndebatten, snappade upp detta falsarium redan år 2001.

Vad CAMERA har att berätta är att Moshe Dayan (som själv bodde i Nahalal och var väl medveten om dess historia) talade på universitetet Technion i Haifa den 19:e mars 1969, och detta tal återgavs i Haaretz den 4:e april samma år. En student föreslog att Israel skulle tillämpa policyn att araber som begick brott på Västbanken skulle deporteras till Jordanien, varpå Dayan svarade (min översättning från engelska):

Vi kom till en region som var befolkad av araber, och vi etablerade en judisk stat. På många ställen köpte vi land från araberna och byggde judiska byar där det tidigare hade funnits arabiska byar. Ni känner inte ens till namnen [på de tidigare arabiska byarna] och jag klandrar er inte, för de kartböckerna finns inte längre. Inte bara böckerna, byarna finns inte längre. Nahalal etablerades i Mahaluls ställe, och Gvat i Jibtas ställe, Sarid där Huneifis legat och Kfar Yehoshua där Tel Shaman legat. Det finns inget ställe som byggts i ett område där det inte vid något tillfälle funnits en arabisk bosättning.

Vidare konstaterar CAMERA att

  1. Dayans slutsats var att lösningen på den arabisk-israeliska konflikten är att lära sig att leva tillsammans.
  2. Antiisraeler som tillgriper detta citat (två exempel ges, nu har vi ett tredje) alltid utelämnar passusen ”köpte vi land från araberna”, varigenom andemeningen i Dayans uttalande förvrängs till sin motsats. Dayan påstod inte att araberna blev bestulna. Tvärtom, han sa att trots att araber frivilligt sålde land så är, på grund av deras närvaro i regionen, Israels mål att leva i fred med dem.

Tar man en titt på de samhällen som nämns, så framstår Bergqvists (omedvetet vidarebefordrade?) lögn ännu tydligare. Samtliga byggdes på köpt mark långt före det fanns några palestinska flyktingar:

  1. Nahalal grundades 1921 av judar från Östeuropa. Fler bilder och utförligare historia finns här.
  2. Kibbutzen Gvat grundades 1926.
  3. Kibbutzen Sarid grundades 1926 av judar från Tjeckoslovakien, Polen och Sovjetunionen.
  4. Moshaven Kfar Yehoshua grundades 1927.

Slutligen kan man undra vad Anita Bergqvist (eller någon annan för den delen) skulle ha att säga om följande påstående (mitt):

Det fanns inget arabiskt samhälle före 1948 som byggts i ett område där det inte vid något tillfälle funnits en judisk bosättning.

Sug på den du!

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia

Etiketter: , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: