Svenska kyrkan och Diakonia organiserar ny journalistresa till Västbanken

:: NÅGRA AV DE MEST aktiva antiisraeliska organisationerna finns i Svenska kyrkan och Diakonia. Verksamheten baseras på ideologiska rötter som finns starkt förankrat inom vissa mycket aktiva kretsar som är tongivande i dessa organisationer. Genom att systematisera verksamheten och inrikta sig mot journalister lyckades kyrkan att värva ledande journalister som kan använda sina tidningar och TV som plattform för antiisraelisk propaganda.

I år precis som tidigare år annonserade kyrkan i tidningen Journalisten och sökte journalister som vill följa med på en resa under en vecka till Västbanken. Journalister erbjöds också att få alla kostnader betalda och för att undvika skatt kallas dessa ersättningar stipendier. Kyrkan är noggrann med att inte i förväg ställa några krav på journalisterna med vetskap om att resan är styrd i detaljer så att journalisterna får information som innehåller enbart antiisraeliska fakta. Journalisterna träffar också enbart representanter för araber och judar som representerar fredorganisationer. Men i verkligheten är de marginella och ofta extrema organisationer. För att ge resan alibi träffar man också någon representant för israeliska UD under ca ½ timme.

Kyrkan ordnar inga resor till Sderot eller andra orter i Israel där befolkningen lever under ständig beskjutning från Gaza. Man träffar inte heller överlevande från terrorattacker eller släktingar till terroroffer, medan man träffar ett flertal palestinier som drabbas av israeliska säkerhetsåtgärder i palestinska områden. Den del av säkerhetsbarriären som utgörs av mur ( ca 3% ) är resmål för journalisterna.

Resan kan alltså definieras som en välstyrd propagandaresa. Det är skrämmande att kyrkan med sin långa tradition av antisemitism ger sig in i en sådan verksamhet. Förra årets resa som slutade med en anmälan av GP-journalisten Gert Gelotte till Journalisternas etiknämnd efter att Gert Gelotte skrivit fyra krönikor i GP-ledare med onyanserad antiisraelisk propaganda. Etiknämnden som friade honom menade att GP borde betala hans resa, om de hade intresse för ämnet och ansåg att resan är intressant ur journalistisk synvinkel. GP förbjöd Gert Gelotte att skriva om ämnet i GP. Det är en orsak till att Gert Gelotte skrev en debattartikel i Kyrkans Tidning där han ifrågasätter Israel som en judisk stat.

Etiknämnden pekade också på fakta att nuvarande regler måste ses över och anpassas till dagens situation. Trots att det går att tolka utslaget som en varningssignal till journalister fortsätter Svenska kyrkan med denna verksamhet. En ändring i förhållande till förra årets verksamhet är att kyrkan lovat att redovisa namnen på journalister som skall delta i årets resa. Det återstår att se om de gör det.

Det görs stora ansträngningar för att uppnå fred. Båda EU, FN, USA och många andra länder är involverade. Om kyrkan vill bidra till fred så måste de ha kontakt med båda sidor och inte bara med marginella organisationer i Israel. Verksamheten inom Teologiska institutet i Jerusalem som är en del av kyrkans verksamhet präglas också av antiisraelism. Kyrkan samarbetar också med den lutherske biskopen i Jerusalem Munib Younan, som är en känd antiisrael. Flera medarbetare från Sverige och Finland har fått sluta sina arbeten i kyrkans tjänst på grund av deras sympatier för judar och Israel.

Vi uppmanar Svenska kyrkan att inte genomföra den planerade resan eller att se till att resan inte ger en ensidig information. I annat fall kommer vi att fortsätta att informera allmänheten om dessa ”mutresor” som syftar att förstärka kyrkans propaganda mot den judiska staten Israel.

Oded Meiri
FiM  ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: