Svenska staten finansierar utgivning av antiisraelisk tidning

Tack vare ekonomisktstöd av Forum Syd har PGS haft möjligt att producera flera temanummer som lärare, studenter och andra som vill lära sig mer om konflikten kan beställa gratis mot portokostnad.

Detta kan man läsa på Palestinagruppernas hemsida. I en tidigare bloggpost berättade vi att palestinierna är världens mesta mottagare av internationellt bistånd per capita, trots att de långt ifrån tillhör det ekonomiska bottenskiktet. Anledningen framstår klart då man tittar på de aktuella projekt (här och här) som finansieras av Sida genom Forum Syd. Där finns en mängd palestinska projekt:

Organisation Antal projekt Bidrag (SEK)
Emmaus-Björkå 2 1.608.000
Internationellt Utbyte 1 158.000
Islamic Relief 1 916.000
Palestinagrupperna i Sverige 9 5.588.000
Svenska Palestinakommittén 2 360.000
Summa 15 8.630.000

De flesta projekten är humanitära, men två av Palestinagruppernas projekt (bl a det av dessa 15 projekt som har störst budget) är det inte.

1.480.000 kronor avsätts till ett projekt med denna beskrivning:

PALESTINAGRUPPERNA I SVERIGE ska genomföra en insats med målet att öka kunskpen och engagemanget för Palestina och påverka den svenska utrikespolitiken i Israel/Palestina-konflikten. Målområden 1/2/3. För att uppnå detta ska man i hela Sverige, påverka politiken, genomföra seminarier och skriftligt material under hela 2006. Målgruppen är politiker, lärare och elever, massmedia.

Ytterligare 675.000 går till detta projekt:

PALESTINAGRUPPERNA I SVERIGE ska genomföra en insats med målet att informera om situationen i Palestina och Israel-Palestinakonflikten. Målområde 1, 2 och 3. För att uppnå detta ska man under 2008 i hela landet genom kampanjer, material och besöksutbyten påverka den svenska politiken mot en rättvis lösning av Palestinakonflikten. Målgrupper är beslutsfattare, medier och unga.

I klarspråk: svenska staten bekostar distribution av antiisraelisk propaganda i Sverige.

Det är rent av så befängt att staten finansierar projekt vars syfte är att ändra den egna utrikespolitiken!

PGS är samordningsnamn för ett flertal Israelhatare i Sverige, vilka bedriver antiisraelisk propaganda. Mycket av deras verksamhet betalas av biståndsmedel från svenska staten. Oftast är det Forum Syd som slussar dessa medel till dem. Forum Syd är ett underorgan till Sida som distribuerar en del av Sidas pengar i Sverige. Tidigare har Forum Syd beviljat 45.000 kronor av Sidas medel till en konferens som Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, anordnade i Göteborg. Syftet med konferensen var bland annat att diskutera taktiken och strategin för motståndet mot Israel och imperialismen. De bjöd in den palestinska flygkaparen Leila Khaled som talare. (Läs om det här och här.)

Efter förödande kritik i svenska massmedia trodde vi att Forum Syd skulle vara mer försiktiga. FiM ansökte tillsammans med Lärarhögskolan i Göteborg om medel för ett projekt som skulle analysera skolsystemen i Israel och de palestinska områdena. Forum Syd avslog projektet. Det var precis vad vi förväntade oss. Ett seriöst projekt med fredliga avsikter avvisas medans en propagandatidning, Palestina Nu, finansieras av Forum Syd och därmed av staten. Så länge Forum Syd styrs av vänsterorganisationer kommer inga protester att förhindra att antiisraeliska aktiviteter i Sverige finansieras av svenska staten.

Flera riksdagsledamöter, som t ex Birgitta Ohlsson (fp) och Annelie Enochson (kd) har tagit upp ämnet i riksdagen. I flera massmedier har man uppmärksammat frågan, men inget hjälper. Det är dags för regeringen att verkligen se till att biståndsmedel används på rätt sätt. Om finansminister Anders Borg kan spara pengar på olika områden med hänvisning till effektivisering, så kan han självklart se till att biståndsmedel inte slösas på antiisraelisk propaganda. Vill Palestinagrupperna bedriva propaganda så är det självklart tillåtet i ett demokratiskt land, men de skall bekosta det själva.

Det är svårt att förstå hur Sverige, som är ett demokratisk land, kan finansiera propaganda mot en annan välsinnad demokrati som de påstår sig ha goda relationer med. En diplomatisk protest mot detta är på sin plats.

Exemplet ovan är bara ett i mängden. Några fler exempel på hur statliga pengar används till antiisraelisk propaganda är

Oded Meiri
FiM

Annonser
Explore posts in the same categories: Massmedia, Organisationer, Politiken, Utbildningsorgan

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: