Public Service eller Public Dis-Service?

:: LISA ABRAMOWICZ är författare till artikeln nedan. Hon är generalsekreterare i Svensk Israel-Information.

***

PROGRAMMET Konflikt i P1 är ett timslångt program som handlar om olika internationella konflikter. Den 7 juni handlade det om den svåra situationen på Gaza. Programmet är typiskt för hur situationen på Gaza porträtteras.

Främst ägnades tiden åt att kritisera och skuldbelägga Israel för sakernas tillstånd i området, samt att kritisera EU och USA för att de inte utövar mer påtryckningar på Israel för att få landet att ändra sin politik.


NÅGOT SOM INTE rapporterades var resonemang om orsak eller verkan av vad som hänt efter Israels tillbakadragande sommaren 2005 eller efter Hamas blodiga kupp för ett år sedan. Inte heller om hur den israeliska civilbefolkningen lider av dagliga attacker mot Sderot och andra städer i södra Israel, som leder till såväl döda, skadade som materiell förstörelse. Bl.a. dödades den 5 juni en man och flera skadades i Sderot. Målet för dessa attacker är just de civila i dessa städer. Inte heller om hur Hamas använder sin egen civilbefolkning som mänskliga sköldar.

MOT BAKGRUND av den kritik som riktades emot Israel för dess politik mot Gaza borde lämpligtvis någon som är ansvarig för situationen på Gaza – som en talesman för den israeliska regeringen eller dess armé – ha intervjuats. Det gjordes inte!

Inte heller intervjuades någon från den egyptiska regeringen med tanke på att Gaza också har gräns mot det landet. Endast i förbigående talades det om de raketattacker som riktas från Gaza men då bara som ”mot israeliska gränsområden”. Israeliska civila nämndes inte alls.

EN HAMAS-TALESMAN intervjuades, men några frågor om varför raketattackerna mot Israel fortsätter, eller dess syfte, ställdes inte. Inte heller ställdes några frågor om de anklagelser som riktas emot Hamas (som nämndes i programmet av intervjuade Gaza-bor) om att själv lägga beslag på bränsle, mat och mediciner som är avsedda för Gazas civilbefolkning.

BILDEN Konflikt målade upp är en bild där ett land enbart – Israel – belägrar Gaza som är ett ”utomhusfängelse” (ett epitet som numera regelmässigt används av SR för att beskriva Gaza) och allt är Israels fel. Någon analys om varför eller hur situationen har uppstått eller kan rättas till redovisades inte och som sagt – inga intervjuer av ansvariga gjordes.

DET ÄR HELT legitimt att vara kritisk mot situationen på Gaza, och därför är det desto större anledning att ställa frågor till de ansvariga parterna. Alla ansvariga parter! Låta dem svara på varför de gör som de gör. Detta borde vara en självklarhet för vilken ärlig journalist som helst och SR:s skyldighet mot sina lyssnare.

PROGRAMMETS UTFÖRANDE strider mot såväl public service uppdrag att vara sakliga och opartiska och mot journalistisk etik – att avstå från att intervjua de personer / länder / regeringar man riktar allvarliga anklagelser emot. Det finns såväl en egyptisk som en israelisk ambassad i Stockholm. Det är inga svårigheter att få svar ifrån dessa länders respektive Utrikesdepartement i deras hemländer. Tillika är det såväl tafatt som slött att låta bli att ställa frågor till den ansvariga talesman från Hamas som faktiskt intervjuades.

¤¤¤

Artikeln ovan publicerades som ledare i Snabbnytt i juni.

Sajten Svensk Israel-Information rekommenderas; innehållet består av fakta och fortlöpande aktuell information om Israel. ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: