ÖPPET BREV till Palmecentrets nye gen.sekr. Jens Orback

:: PALMECENTRET med dess nuvarande generalsekreterare Viola Furubjelke förde under hennes tid en ensidig kritik av Israel. Centret satsade stora resurser på antiisraelisk propaganda. Ibland gränsade aktionerna till extrema företeelser som t.ex. en inbjudan till Hamasanhängaren Azzaz Tamimi som stödjer självmordsterrorism.

Om Palmecenter skall jobba för fred så måste Centret ha dialog med båda sidor. Med detta menar jag kontakter med officiella israeliska representanter och kontakter med andra israeliska organisationer även om deras uppfattning inte stämmer med Palmecenter. Idag har Palmecenter enbart kontakt med extrema och marginella israeliska organisationer på vänsterkanten. Arbetet mot fred är det viktigaste målet för en stor majoritet av israeler. Så bör också gälla på den palestinska sidan.

Det är glädjande att läsa en ledare i Aftonbladet där du säger .”Det går inte många dagar utan att jag tänker på förintelsen. Jag har en väldigt stark förståelse för Israels utsatthet. I dagsläget är Palestina den svagare parten, men på 20 års sikt ser det mörkt ut för Israel.”

Det är viktigt att du har förståelse för judarnas behov av en egen stat. Därmed visar du även förståelse för att en fredsuppgörelse baseras på en tvåstatslösning med Israel som judisk stat vid sidan av en palestinsk stat. Båda länder inom säkra gränser.

Vi är helt övertygade om att territoriella kompromisser kan uppnås för att nå fred. Samtidigt säger ledartexten: ”I själva sakfrågan, huruvida en fredsprocess i Mellanöstern är möjlig utan Hamas är han [Jens Orback] tydligare. Det går inte att kringgå en folkvald regering.”

Grundläggande förutsättningar för fred är att parterna erkänner varandras rätt att existera. Det gör inte Hamas. Israels förintelse återfinns i Hamas stadga. Skall Palmecenter stödja Hamas så bör du först förvissa dig om att Hamas erkänner Israels rätt att existera.

Just nu är Iran och Hizbollah det största hotet mot freden. Det är ett globalt hot. Att förneka Förintelsen och förespråka ny förintelse av staten Israel så som Iran president gör är ett större hot mot världens fred än många andra konflikter. Palmecenter bör engagera sig i frågan och satsa stora resurser.

Vi väntar med stora förhoppningar på ditt övertagande av ledarskapet för Palmecentret och ser fram mot dialog med dig såsom vi delvis hade med Thomas Hammarberg.

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: