Chrysostomos förklarar ”evigt kristet heligt krig” mot judarna

CHRYSOSTOMOS-FÖRELÄSNINGAR – en internationell konferens om ortodox tradition – i Göteborg äger rum i november. Under temat ”Being in the World” presenteras Chrysostomos, en av österns största andliga och kyrkliga gestalter, enligt programmet från Studieförbundet Bilda.

Chrysostomos har påverkat generationer i över ett årtusende med sina predikningar och sin samhällskritik. Han lär oss att det finns en möjlighet till förändring, står det i programmet från Bilda om arrangemanget i Göteborg 20-22 november 2008.

Bland föreläsarna finns professor Andrew Louth, ortodox präst och professor vid universitetet i Durham, biskop Hilarion Alfeyev från den ryska ortodoxa kyrkan i Wien och Österrike och ärkebiskop Filoxenos Mattias Nayis, den syrisk ortodoxa patriarkens sekreterare i Seydnaya, Syrien.

Så långt enligt programmet från Studieförbundet Bilda och dess medarrangörer.

— — —

Johannes Chrysostomos (se Fotnot) torde vara en av kyrkohistoriens mesta antisemitiska författare. Hans oerhört häftiga utbrott av judehat är exempellöst. Hans åtta predikningar mot judarna innehåller material som är i klass med uttryck vi möter i de radikala islamistiska moskéerna och kretsarna, i Luthers senare skrifter, hos Hitler eller Ahmadinejad.

Predikningarna av Chrysostomos talar om judarna som ”fulla av ondskans begär, rovlystna, glupska, oförskämda banditer, förhärdade mördare, ödeläggare, människor besatta av djävulen.” Judarnas seder är hämtade från getter och grisar. De ”dyrkar djävulen”. Deras religion är ”en sjukdom”. Att de fallit så långt ned i fördärvet beror på deras ”motbjudande mord på Kristus”. Därför hatas judarna av Gud. De ska alltid förbli utan sitt tempel. De ska aldrig mera bli en suverän nation.

Chrysostomos gjorde sin dom över judarna tydlig genom att förklara ett ”evigt kristet heligt krig” mot det judiska folket.

Det måste anses högst märkligt att studieförbundet Bilda som under hösten i Alingsås företett tydliga antisemitiska preferenser fortsätter sitt antisemitiska korståg. Att de stöds av medarrangörerna Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Sensus, Skara stift, Newmaninstitutet, Göteborgs Kristna Samarbetsråd, Ortodoxa samarbetskommittén, förstärker enbart intrycket av att kyrkan i Sverige tillsammans med vänstern är landets ledande antisemitiska företrädare.

Fotnoter

– Allmänt om: Johannes Chrysostomos
– För den som vill läsa Chrysostomos alla Åtta brev mot judarna: Saint John Chrysostom (c.347-407): Eight Homilies Against the Jews

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer

Etiketter: , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: