Öppet brev till styrelsen för Rädda Barnen

:: UNDER MÅNGA ÅR när vi trodde att organisationen Rädda Barnen var en opolitisk och opartisk välgörenhetsorganisation har vi bidragit med en gåva vid många tillfällen. Under de senaste fem åren när vi upptäckt att Rädda Barnen samarbetar med antiisraeliska organisationer i Sverige och bekostar antiisraelisk propaganda har vi slutat med dessa gåvor.

Eftersom Rädda Barnen har fått en ny styrelse, vill vi ställa några frågor med förhoppning om att Rädda Barnen ska sluta att använda gåvomedel för antiisraeliska aktioner.

Det är välkänt i Sverige att Palestinagrupperna är en partisk organisation som stödjer palestinier och förespråkar den judiska staten Israels upphörande. Detta vill man genom att bl.a. kräva att alla palestinier som är ättlingar i fjärde generationen till de 650.000 palestinier som 1948 lämnade Israel ska återvända till Israel. Dessa grupper genomför antiisraeliska aktioner. I Göteborg firade vi Israels 60-årsjubileum med dans och musik i en laglig gatumanifestation. I en olaglig motdemonstration som Palestinagrupperna genomförde mot vår manifestation skrek man under fyra timmar ”mördare” mot oss.

Rädda Barnen annonserar tillsammans med Palestinagrupperna om en stödkonsert för palestinska barn i israeliska fängelser. Istället för att försöka att kontakta israeliska myndigheter för att få en förklaring till påståendet som Palestinagrupperna gör att 400 palestinska barn sitter i israeliska fängelser använder Rädda Barnen gåvomedel för en propagandistisk konsert.

Vi vill be Rädda Barnen att överlämna till oss en lista med namn på dessa barn med ålder och förklaring till varför de sitter i fängelse. Vi tror att de var skyldiga till sten- och bombkastning eller terrorhandlingar. Vi ska i vår tur överlämna listan till Israels ambassad för att få förklaring.

Som bekant gäller inte israelisk lag på Västbanken. I UD:s rapport om Mänskliga rättigheter i de palestinska områdena (pdf.) kan man bl.a. läsa följande:

Den jordanska lag som delvis tillämpas på Västbanken stipulerar att barnen är straffmyndiga vid 7 års ålder. Lagförslag om att höja åldern till 9 eller 12 år har överlämnats till PLC men ännu inte behandlats.

Dessutom har barnen mycket litet skydd inom den Palestinska administrationen. Familjerelaterat våld mot barn är relativt vanligt. Barnarbete förekommer i ökande omfattning. Det förekommer att militanta palestinska grupper rekryterar barn, bland annat för att utföra självmordsattentat.

Existerande straff- och arbetsrätt på Västbanken och Gazaremsan skyddar barn, men efterlevnaden är svag. PA har utfäst sig att följa konventionen om barnets rättigheter, men det förekommer häktningar av minderåriga. Till följd av PA:s partiella sönderfall finns inte längre några säkra uppgifter över antalet barn i palestinska fängelser.

Lite extra märkvärdigt blir det när Rädda Barnen dessutom känner till att den palestinska myndigheten undertecknat ett avtal som gör det möjligt att avrätta barn under 18 år:

Idag träder den arabiska konventionen om mänskliga rättigheter i kraft för de som har ratificerat den: Förenade Arabemiraten, Jordanien, Bahrain, Algeriet, Syrien, Ockuperade Palestinska territoriet och Libyen.

Rädda Barnen välkomnar att arabstaterna har skapat en egen regional konvention om mänskliga rättigheter liknande dem som finns i Europa, Afrika och Latinamerika. Att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna på regional nivå kan ytterligare stärka rättigheterna och se till att de efterlevs.

– Men det är djupt oroande att denna nya konvention ger möjlighet för de arabiska staterna att tillämpa dödsstraff på barn under 18 år. Detta strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter som samtliga arabstater har ratificerat, säger Gunnar Löfgren, tf generalsekreterare för Rädda Barnen

För övrigt kan tilläggas att Human Rights Watch nyligen publicerade en rapport om regimer (Iran, Yemen, Saudiarabien, Pakistan & Sudan) som avrättar barn. HRW. Men det verkar inte föranleda några särskilda åtgärder från kyrkans eller Rädda Barnens sida.

Hederskultur som förekommer ofta i palestinska områden drabbar barn. Minderåriga flickor som gifts bort till äldre män är också fenomen som är utbrett i många muslimska länder, inklusive de palestinska områden. Rädda Barnen har inga stödkonserter till hjälp för alla dessa mängder av barn.

Vi förväntar oss att Rädda Barnens nya styrelse ska se till att vi får en lista med namn på barnen och att styrelsen ser till att Rädda Barnen engagerar sig för alla lidande barn i området inom den Palestinska myndigheten.

Dessutom tycks det som styrelsen måtte se till att organisationen lever upp till sitt mål att vara politiskt oberoende och inte samarbetar med Palestinagrupperna.

Innan styrelsen för Rädda Barnen har vidtagit dessa åtgärder rekommenderar vi att inte skicka några  bidrag till Rädda Barnen.

Oded Meiri
Ordförande föreningen Fred i Mellanöstern

— — — — —

KOMMENTAR
Föreningen Fred i Mellanösterns rekommendation är att tills vidare råda människor att upphöra att ge gåvor till Rädda Barnen, så länge man inte agerat enligt följande

(1) korrigerar målet för uppdraget att verka politiskt oberoende,

(2) sänder en förteckning på barnen samt

(3) engagerar sig för alla lidande barn inom Palestinska myndigheten.

/Red ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: