Replik från Rädda Barnen

Den 27/9 skrev Oded Meiri ett öppet brev till Rädda Barnens styrelse. Nu har ett svar kommit från Inger Ashing, ordförande för Rädda Barnen. Svaret publiceras här oförkortat:


Rädda Barnens verksamhet utgår från FNs konvention om barnets rättigheter – det gäller allt vårt arbete, i Sverige såväl som internationellt. Vår värdegrund bygger på Barnkonventionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vår övertygelse är att alla människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter.

Vi har funnits i Mellanöstern sedan början av 60-talet och arbetar idag framför allt för att förhindra våld och övergrepp mot barn, för att fler barn ska få gå i skolan, för att barns möjligheter till deltagande och inflytande ska öka, för att diskrimineringen ska minska och för att organisationer i det civila samhället ska bli starkare aktörer för barns rättigheter.

Den israeliska regeringen har fått återkommande uppmaningar från FNs barnrättskommitté att tillämpa Barnkonventionen även när det gäller palestinska barn. Situationen för barnen på Västbanken och i Gaza är alarmerande. Barns rätt till utbildning, hälsa och skydd kränks dagligen. Våld, ständigt återkommande utegångsförbud och militära vägspärrar hindrar barnen att ta sig till skolan eller till sjukhus.

Barn grips hela tiden och antalet fängslade barn varierar därför från dag till dag men det ligger någonstans mellan 350 och 500 barn. Vissa barn sitter några dagar eller veckor i förvar, andra sitter många månader i militärt fängelse. Listor på barnens namn finns både hos våra partnerorganisationer och hos Unicef, som också stöder dessa program för fängslade barn. Med barn menar vi, i enlighet med Barnkonventionen, dem under 18 år. Det är inte ovanligt att barn så små som 12 år hålls i fängsligt förvar utan kontakt med sina föräldrar i uppemot en vecka.

Israeliska staten har helt andra resurser att erbjuda hjälp och stöd till de barn som traumatiseras eller far illa i konfliktens spår än vad det palestinska samhället och myndigheterna har. Rädda Barnen väljer konsekvent att arbeta med de barn som är mest utsatta, vare sig det är i Sverige eller internationellt. Vi arbetar med direkt stöd men också för långsiktiga förändringar för barn. Barnkonventionen, som allt vårt arbete tar avstamp i, handlar om det enskilda barnets rättigheter, oavsett kön, nationalitet eller hemvist. Vi accepterar aldrig att barns rättigheter åsidosätts, vare sig det är i de ockuperade palestinska områdena, i Israel, i Sverige eller någon annanstans i världen.

Den som vill fördjupa sig i de fängslade palestinska barnens situation rekommenderas läsa vår nya rapport The Social Rehabilitation of Palestinian Child Ex-Detainees: A Long Run to Freedom. Den går att ladda ner på http://www.scsmena.org. Vår huvudpartner i detta projekt är YMCA – The Young Men’s Christian Association.

Inger Ashing

Ordförande Rädda Barnen

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: