Migrationsverket inför rätta

Igår började huvudförhandlingen i Mölndals Tingsrätt i arbetsrättstvisten mellan Lennart Eriksson och hans arbetsgivare, Migrationsverket. Lennart Eriksson miste sin tjänst som enhetschef pga att han har en privat hemsida och en blogg, där han bland annat uttryckt sitt stöd för Israels rätt att existera, länkat till Moderaterna och skrivit om general Patton.

2004 upptäckte arbetsgivaren Erikssons hemsida, och han ombads då ta bort en länk på hemsidan till Migrationsverket. Detta gjorde Eriksson, och saken ansågs utagerad. Eriksson utsågs sedan till enhetschef för ytterligare en enhet, och tog därefter ett friår. Då han återvände till jobbet hade en ny chef för verksamhetsområdet asyl, Eugéne Palmér, tillträtt. Denne kallade upp Eriksson, och berättade att han inte fick behålla jobbet på grund av hemsidan.

Bloggen Rogntudjuu! har skrivit om fallet flera gånger:

Gårdagens huvudförandling var intressant, och bitvis underhållande. Migrationsverket företräddes av deras jurist Staffan Opitz, och Lennart Eriksson av advokat Allan Stutzinsky.

FiM-bloggen hann närvara under de båda parternas sakframställan och fyra vittnesförhör, däribland förhören med Lennart Eriksson själv och Birgitta Elfström.

Eriksson yrkar på att beslutet att omplacera honom upphävs, och ett skadestånd på 100.000 kronor. Migrationsverket bestrider Erikssons krav.

Eriksson och hans advokat framhäver att rättegången gäller grundläggande rättigheter, såsom yttrande- och föreningsfrihet, eftersom det var Erikssons politiska ställningstaganden som angavs som skäl då han miste sitt jobb som enhetschef. Detta bestrider Migrationsverket, och försöker i stället göra gällande att det är en renodlat arbetsrättslig tvist. Trots detta gjorde Opitz sitt bästa för att föra i bevis att Erikssons hemsida var olämplig för en anställd på Migrationsverket.

Här följer några intressanta saker som framkom under rättegången:

 • Eugéne Palmér har kommenterat Lennart Erikssons länk till Moderaterna med orden

  ”Jaså, du är moderat också! Det är ju lite udda.”

  Det säger en del om Eugéne Palmér att han anser att det är ”udda” att tillhöra Sveriges näst största parti. Man kan undra vad han anser om dem som har det dåliga omdömet att tillhöra ännu mindre partier, såsom Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna.

 • Eugéne Palmér angav Erikssons stöd till Israel som huvudskälet att han inte fick behålla sitt jobb. Palmér angav 5 punkter som skäl till avskedandet. De 3 första punkterna handlar om Erikssons privata hemsida.
  * Stödet till Israel.
  * Skriveriet om Patton.
  * Länken till moderaterna.
 • Eugéne Palmér har även (helt felaktigt) sagt att general Patton mest är känd för sin bristande lojalitet.
 • Eugéne Palmér hade inte jobbat en enda dag med Lennart Eriksson innan han ansåg att det förelåg samarbetssvårigheter!!!
 • Migrationsverket vill påskina att Lennart Eriksson inte alls fått en lägre befattning. Enligt Staffan Opitz finns inom verket tre befattningar: assistenter, handläggare och experter. Både enhetschefer och beslutsfattare hamnar i kategorin experter. Således har Eriksson fortfarande befattningen expert. Under vittnesförhören motsades detta av samtliga fyra vittnen som FiM-bloggen hann lyssna till. Förutom Eriksson själv och Birgitta Elfström vittnade två fackligt förtroendevalda.
 • Migrationsverket menar även att mycket lite har förändrats i Erikssons arbetsvillkor. Eriksson har samma arbetstider och arbetsplats, och han fick behålla sin lön då han blev beslutsfattare. Även detta motsades under vittnesförhören, då det framkom att Eriksson inte fått löneförhöjning med motiveringen att hans lön redan var hög för beslutsfattare.
 • Verket anser Eriksson vara en av landets tio bästa beslutsfattare, men har efter hand tappat förtroendet för honom som enhetschef, enligt Opitz. Detta rimmar illa med det faktum att Eriksson, strax innan sitt friår, utsågs till enhetschef för ytterligare en enhet.
 • På sin hemsida skrev Eriksson 2004 om Hamasledaren Ahmed Yassin. Eriksson menade att dödandet av Yassin var att betraktas som krigshandling, inte mord. Opitz tog upp detta, och kallade då Yassin för ”palestinsk frihetskämpe” (!!!). Advokat Stutzinsky briljerade – han sade att i det ögonblick Opitz kallade Yassin för ”palestinsk frihetskämpe” tog han också ställning i Mellanösternkonflikten, och undrade om detta ställningstagande enligt Migrationsverkets logik borde få konsekvenser för Opitz egen befattning inom verket. Staffan Opitz svarade lite perplext att det var ovidkommande för rättegången.

Rättegången fortsätter på måndag kl 9. Mölndals Tingsrätt ligger på Södra Vägen 25, Göteborg (vid Heden, bredvid Läkarhuset). På måndag kommer bl a Eugéne Palmér själv att vittna. Välkomna!

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: