Rädda Barnen styrs av Israelkritiker

:: INGER ASHING, ordförande i Rädda Barnen, har svarat på FiM:s Öppet brev om Rädda Barnens samarbete med den utpräglat antiisraeliska organisationen Palestinagrupperna.

RÄDDA BARNEN samordnar ihop med Palestinagrupperna en stödkonsert för palestinska barn i israeliska fängelser. Meningen med FiM:s initiativ var att få listan med namn på dessa barn och vidare utreda deras ålder och orsaken till att de sitter i fängelser. Istället för att överlämna namn svarar ordföranden med en allmän beskrivning av Rädda Barnens verksamhet, hänvisning till FN och en massa beskyllningar om påstådda israeliska handlingar emot palestinska barn.

Det verkar som om Rädda Barnen inte är intresserat av att reda ut de enskilda fallen och hjälpa barnen. Man är enbart intresserat av att sprida antiisraelisk propaganda. Det är märkligt att en organisation som gör anspråk på att vara opartisk och att stödja barn som till 48% finansieras av skattemedel – via Sida – och 47% av insamlade medel från allmänheten kan alliera sig med en organisation som är välkänt för sitt hat mot Israel. Det är förmodligen ledarna för Rädda Barnen som tar risken att bli stämplade som partiska och sanktionerar samarbetet.

Elisabeth Dahlin har blivit utsedd till ny generalsekreterare för Rädda Barnen, Sveriges största barnrättsorganisation. Elisabeth Dahlin kommer närmast från en tjänst som ambassadör och chef för globalt ansvar på utrikesdepartementet.

Redan 1984 var Ann Linde och Elisabeth Dahlin anställda som handläggande sekreterare (gen.sek) i Sveriges Ungdoms Landsråd. Ann Linde är välkänd socialdemokratisk internationell sekreterare som engagerar sig för palestinierna och har en utpräglat antiisraelisk inställning. Elisabeth Dahlin har däremot inte profilerat sig som Mellanösternexpert. För sitt ideella arbete ersätts Rädda Barnens generalsekreterare med 77 000 kronor/månad (lön gällande från den 15 september 2008).

Inger Ashing, 34, ordförande för Rädda Barnen är chef för nationell och kommunal ungdomspolitik på Ungdomsstyrelsen. Hon är medlem i S-kvinnornas förbund. Aktiv i Rädda Barnen i över femton år, där hon bland annat startade Rosengårds lokalförening i mitten av 1990-talet.

Linus Bengtsson, ledamot i Rädda Barnens riksförbunds styrelse, är nyligen hemkommen efter att ha arbetat tre månader i Israel/Palestina som ekumenisk följeslagare för Sverige. Som bekant är följeslagarverksamheten en utpräglat pro- palestinsk organisation.

Sanna Johnson, som är chef på Rädda Barnens Mellanösternkontor i Beirut, är relativt nyanställd. Hon kommer närmast från socialdemokratiska institutet Palmecenter och är också välkänd Israelkritiker. Hon är känd för sin inblandning i Rädda Barnens centrala lednings avvisande av samhällsvetaren vid Malmö högskola Pernilla Ouis rapport om sexuella övergrepp på barn i tre studerade muslimska länder vilken skulle ha censurerats. Detta sedan Pernilla Ouis själv offentliggjort att hon tvingats ändra i rapportens slutsatser. Rapporten, som beställts av Rädda Barnens Mellanösternkontor bygger på intervjusvar från 400 barn i Jemen, Palestina och Libanon. (Källa: Skånskan.se)

Det finns alltså starka antiisraeliska krafter inom Rädda Barnens ledning med förankring i den vänstra flygeln av det socialdemokratiska partiet.

Vi kan alltså observera slagsida på Rädda Barnens behandling av barn. Medan det råder en svårartad situation för barnen i det palestinska samhället, som omfattar tiotusentals barn, beaktar inte Rädda Barnen att det läggs stora resurser på påstådda 300-500 barn som finns i israeliska fängelser efter rättegångar på grund av deras handlingar som terrorister eller kriminella.

Vi uppmanar Rädda Barnen att omgående stoppa samarbetet med Palestinagrupperna och istället ägna sig åt verklig hjälpverksamhet för palestinska barn i Gaza och Västbanken.

Oded Meiri
ordf FiM ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: