Fem enkla frågor till Rädda Barnens ordförande Inger Ashing

INGER ASHING,

Du har i en debattartikel i Expressen idag gjort ett flertal påståenden som kräver förtydliganden. Vi ber dig snarast svara på våra frågor så att allmänheten som bidrar med 47 % av Rädda Barnens budget skall få en klar uppfattning om Rädda Barnens pågående verksamhet i palestinska områden. Du gör följande påståenden

1) Situationen för barnen på Västbanken och i Gaza är alarmerande. Barns rätt till utbildning, hälsa och skydd kränks dagligen. Våld, ständigt återkommande utegångsförbud och militära vägspärrar hindrar barnen att ta sig till skola och sjukhus.

FRÅGA: Kan du ange de aktuella fallen där barns rätt till utbildning, hälsa och skydd kränks dagligen i Gaza? Eller fall där barns rätt till utbildning, hälsa och skydd kränks dagligen. Våld, ständigt återkommande utegångsförbud och militära vägspärrar hindrar barnen att ta sig till skola och sjukhus i Gaza.

2) Rädda Barnens verksamhet utgår från FN-konventionen om barnets rättigheter

FRÅGA: Vet du om den Palestinska administrationen i Västbanken eller Hamas i Gaza tillämpar FN-konventionen om barnets rättigheter?

Om svaret är nej, en ny fråga: Agerar Rädda Barnen lika kraftigt mot Palestinska administrationen och Hamas så som man agerar mot Israel?

3) Barn grips hela tiden och antalet fängslade barn varierar därför från dag till dag men ligger någonstans mellan 350 och 500 barn.

FRÅGA: Har Rädda Barnen försökt att utreda varför dessa barn grips? Är dessa barn inblandade i terror eller kriminella handlingar? I så fall hur anser Rädda Barnen att israeliska myndigheter borde agera?

4) Med barn menar vi i enlighet med Barnkonventionen de som är under 18 år. Rädda Barnen väljer konsekvent att arbeta med de barn som är mest utsatta. Vi accepterar aldrig att barns rättigheter åsidosätts, vare sig det är i de ockuperade palestinska områdena, i Israel, i Sverige eller någon annanstans i världen.

FRÅGA: Den Jordanska lag som delvis tillämpas på Västbanken stipulerar att barnen är straffmyndiga vid 7 års ålder. Lagförslag om att höja åldern till 9 eller 12 år har överlämnats till PLC men ännu inte behandlats. Vad gör Rädda Barnen för att anpassning till Barnkonvention skall göras?

5) Rädda Barnen väljer konsekvent att arbeta med de barn som är mest utsatta. Vi accepterar aldrig att barns rättigheter åsidosätts, vare sig det är i de ockuperade palestinska områdena, i Israel, i Sverige eller någon annanstans i världen.

FRÅGA: Om Rädda Barnen aldrig accepterar att barns rättigheter åsidosätts, varför genomförs inte kraftiga protester mot Palestinska administrationen eller Hamas, utan enbart mot Israel?

Tacksam för snabbt och konkret svar

Oded Meiri
FiM

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: