Migrationsverket inför rätta, dag 2

Detta är ett mål som går utöver det enskilda fallet. Det är en fråga om yttrande- och tryckfrihet, konstaterade Lennart Erikssons juridiska ombud, Allan Stutzinsky i sin slutplädering vid Mölndals tingsrätt i måndags.

Förhandlingarna denna andra och avslutande dag inleddes med utfrågning av vittnet Alvarez, personalexpert och löneförhandlare vid Migrationsverket. Denne hade att besvara frågor kring verkets ämbets- och lönehierarki. Vittnet var kallat av Migrationsverket i ett försök att belägga deras poäng, att Erikssons förflyttning från enhetschef till beslutsfattare inte skulle inverka menligt på hans framtida lönebildning och i sak heller inte kunde sägas vara exceptionell. Å andra sidan framkom under förhandlingarna, att det vanliga i detta saknade grund. Advokat Stutzinsky pressade fram en konkretisering där det framkom att det handlat om tre fall under en tioårsperiod! Migrationsverket tillbakavisar rättsfallets kärna, den att förflyttningen gjordes enbart p.g.a. Erikssons privata blogg vari han uttrycker sympati för Israel och exponerar Hamas som en terroristorganisation, men även för hans uppskattning av den amerikanske generalen Patton.

Det blev intressant värre när det andra, och sista, vittnet sent omsider väl hamnade bakom skranket. Eugéne Palmér var den nye chefen för asylärenden, som vid sitt tillträde (och efter Erikssons återkomst från sitt friår) som första åtgärd försökte köpa ut sin underordnade. När inte detta accepterades avlägsnade Palmér självsvåldigt Eriksson från chefspost till en annan tjänst.

Under ed vittnade Palmér om, hur han kraftigt vänt sig mot innehållet i Erikssons blogg, som han betraktade som mycket ensidigt ”pro-israelisk”. Advokat Stutzinsky kontrade med att Eriksson inte uttryckt något som inte samtliga svenska regeringar sedan 1948 ställt sig bakom.

Vittnet ”kunde inte heller påminna sig” hur hans ord hade fallit då han kommenterat Erikssons moderata partianknytning, nämligen att detta skulle ha varit ”något udda”, eller ”något apart”. (Vad är udda med medlemskap i Sveriges näst största parti?, undrar vän av ordning.) Hur som helst motiverade Palmér sitt beslut med ”insikt” och ”magkänsla”. Asylärendechefen hade även reagerat kraftigt mot Erikssons uppskattning av general Patton och dennes avgörande insatser under andra världskriget. Enligt Palmér var generalen främst känd för ordervägran. På vad grundade sig Palmérs djupa kunskaper om Patton:

”Jag såg en film på bio om honom”.

Lennart Eriksson, Migrationsverkets mångårige och uppskattade medarbetare (som f.ö. rosats av alla vittnen, utom av Palmér) skulle alltså fockas p.g.a. Palmérs magkänsla och intryck av en (kontroversiell) Hollywoodfilm!

Domstolen har i princip att ta ställning till huruvida Palmérs magkänslor betingas av hans antijudiska-/antiisraeliska fördomar eller legitima omsorg om verksamheten, som Migrationsverkets jurist, något uppgivet, hävdat.

Dom i målet faller den 10 november kl. 11:00.

/Bertil Adania

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: