Diakonia, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och en del media samordnar sina aktioner mot Israel

Gemensamt för dessa aktioner är att de stöds av svenska staten

UNDER MIN TID på Chalmers Tekniska Högskola försökte jag förmedla affärer mellan Israel och Sverige. Jag kommer ihåg att en av mina bekanta jobbade på AGA som tillverkade barnkuvöser. En produkt som används för att skydda nyfödda barn som inte klarar sig utan specialistvård. AGA-produkten bedömdes i Israel som en bra produkt som skulle hjälpa till att rädda nyföddas liv och den israeliska sjukvården ville då importera produkten från Sverige.

Min vän som arbetade inom AGA var mycket glad för dessa relationer och möjligheter att sälja sjukvårdsprodukter i Israel. Trots detta fick vi besked från företagsledningen att de inte kan sälja till Israel. I de affärskontrakt som de hade med ett flertal arabiska länder som köpte AGA-produkter stod ett inskrivet förbud att exportera till Israel. Det var den arabiska bojkotten mot Israel som var styrande för många svenska företag, vilka alltså bojkottade Israel trots att den officiella svenska politiken förbjöd detta.

Man förväntar sig att hjälporganisationer som t.ex. Rädda Barnen eller Diakonia som påstår sug verka för mänskliga rättigheter skulle protestera mot dessa företag som vägrar att sälja sjukvårdsutrustning till Israel. Svenska kyrkan skulle tala om brott mot folkrätt. Men icke ett enda ord hördes från dessa organisationer. Trettio år senare finner man starka band mellan dessa organisationer och antiisraeliska rörelser. Rädda barnen ordnar en stödkonsert ihop med Palestinagrupperna. Diakonia ger ut en affisch där de påstår att de befinner sig på Människornas sida, d.v.s. palestinierna med antydan att israelerna finns på den motsatta sidan av mänsklighet.

I morse samverkade alla dessa antiisraeliska krafter ihop med del av massmedia när de avslöjade att ett svenskt företag som köpte en framgångsrik israelisk med verksamhet i en bosättning på Västbanken. Folkrättsexperten Ove Brink säger att detta inte är brott mot folkrätten men brott mot folkrättens anda. Ett nytt begrepp som inte finns i några läroböcker.

Självklart kan man diskutera om sådana verksamheter i ockuperat område motverkar eller befrämjar freden. Men när hela kampanjen bedrivs av ökända israelkritiker luktar det illa om aktionen. En  välkänd israelkritiker påstår att journalistik får vara partisk; Cecilia Uddén säger: ”Ja, självklart hade jag fått tips om detta från Diakonia,” och ”ockupation är ockupation är ockupation. Bosättningar på ockuperad mark är illegala – även om det pågår förhandlingar om marken – till dess att en överenskommelse upprättats.” Jag kan inte påminna mig att Cecilia har sagt något gott ord om Israel. Att agera ensidigt mot Israel främjar inte freden.

I själva verket kommer en eventuell flyttning av den omtalade fabriken in till Israel att kosta en hel del och detta betyder att ett svenskt företag investerar ytterligare stora pengar i Israel, vilket är mycket välkommen. Vill man se frågan med andra ögon, så kan man tacka Diakonia för att de verkar för nya svenska investeringar i Israel.

Oded Meiri ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: