Vad media inte berättar om Israel

FAKTA OM ISRAEL

Israel är ett land där bara någon promille av världens invånare bor, men ett land som i Sverige dagligen smutskastas i media och av antiisraeliska organisationer och propagandister.

 • I förhållande till sin storlek tar Israel emot den högsta andelen immigranter i världen.
 • Israel har det högsta barnafödelsetalet i Västvärden.
 • Israel intar en hedrande andraplats i världen när det gäller utgivning av nya böcker per invånare.
 • Teknologin som används av NASA för bildöverföring från Mars utvecklades av två israeler.
 • Operativsystemet Windows XP utvecklades av Microsoft i Israel.
 • Det första Messenger-programmet utvecklades av fyra unga israeler.
 • Det enda utvecklingscenter som Microsoft har utanför USA finns i Israel.
 • 24 % av arbetskraften i Israel har akademisk examen, vilket ger Israel en tredjeplats efter USA och Nederländerna.
 • Mellanöstern är välkänt för sina dadelträn. Ett vanligt trä är 6 m högt och ger ca 17 kg frukt. Israeliska dadelträn ger i medeltal 182 kg frukt per år.
 • Israel har utvecklat ett bevattningssystem som möjliggör framgångsrikt jordbruk även i vattenfattiga områden. Systemet tillämpas i många delar av världen.
 • Det största utvecklingscentret som Motorola har finns i Israel.
 • Israel har två världsrekord: dels Bumullsskörden per kvadratkilometer är 245 kg jämfört med 70 kg i medeltal för andra länder; dels är Israel det enda land i världen där trädantalet växer under 2000-talet.
 • Antal muséer per invånare är störst i världen.
 • Antal PC per invånare är högst i världen.
 • Israel skickade 120 läkare till områden i Asien som drabbades av Tsunamin. Israel var ett av de första länder som ställde upp med hjälp.
 • Israels ekonomin är större än alla angränsade länders ekonomi tillsammans.
 • Antal publicerade vetenskapliga artiklar i världen är högst i Israel.
 • Israel är en av de åtta (8) länder som har teknologi att skjuta upp satelliter i rymden.
 • Israel är den nation som registrerade högsta antal patent per invånare.
 • Israels säkerhetstjänst räknas som en av de mest kompetenta i världen. Många artiklar som används för säkerhet utvecklas i Israel.

Trots att Palestinagrupperna, Diakonia, Svenska Kyrkan m.fl. gör allt för att smutskasta Israel har Israels vänner mycket att vara stolta över, om man bara håller sig till fakta.

/Red

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: