Hård kritik mot Diakonia i Världen idag

Den kristna tidningen Världen idag har idag två artiklar om den likaledes kristna lobbygruppen Diakonias uppmärksammade ”rapport” om Assa Abloys fabrik i Ariel. Båda artiklarna är starkt kritiska, för att inte säga fördömande. i sin inställning till Diakonia.

Siewert Öholm skriver i Ge inte Diakonia dina pengar:

Jag är alldeles övertygad om att många människor runt om i landet uppskattar mycket av det som den kristna biståndsorganisationen Diakonia har gjort och fortfarande gör. Men jag är lika övertygad om att många också med stigande förvåning ser hur Diakonia alltmer förvandlas från en frisk evangelisk hjälporganisation till en populistisk politisk vänsterplattform för allehanda trender i miljö och biståndspolitik.

[…]

Att svenska Assa Abloy skulle vara ”krigsförbrytare” för att man med israeliskt gillande finns på påstådd ”palestinsk mark” är närmast förtal. Det gynnar i varje fall inte fredsprocessen och inte palestinierna.
I väntan på en ny, ärlig och ”rättvis” biståndsorganisation bör inte Diakonia få dina pengar.
Jag har skrivit det förr. Nu verkar det vara bortom allt tvivel.

I en artikel med rubriken Assa Abloy flyttar fabriken skriver Paul Widén:

Området erövrades av Israel under Sexdagars­kriget 1967 och har därefter varit omstritt. I den nu aktuella rapporten, som Diakonia har författat tillsammans med Svenska kyrkan och Swedwatch, kallas dock Västbanken rätt och slätt för ”ockuperat palestinskt territorium”, vilket är gravt missvisande eftersom området aldrig har varit ”palestinskt”. Åren före Sexdagarskriget 1967 var det annekterat av Jordanien i 19 år. Dessförinnan var det ett brittiskt mandat i 31 år och innan dess en turkisk provins i närmare 400 år.

Trots att rapporten i förordet beskriver mellanösternkonflikten som ”komplex och känslig” är det en mycket förenklad bild av konflikten som framträder. Författarna går så långt som att påstå att Assa Abloys ägare tekniskt sett är att betrakta som krigsförbrytare.

[…]

I Sverige har rapporten väckt viss vrede bland personer med stor insikt i den Iraelisk-palestinska konflikten. Föreningen fred i Mellanöstern talar om att Diakonia och Svenska kyrkan påtar sig själv rollen som världssamvete.
I Israel ser situationen dock annorlunda ut. David Ha’ivri, en talesman för industriparken, påpekar att judar och araber faktiskt arbetar sida vid sida där. ”Det är detta som är den sanna innebörden av samexistens”, säger han i en intervju i Jerusalem Post. Han beklagar att Mul-T-Lock nu flyttar sin tillverkning till annan ort, men konstaterar att industriparken har en väntelista på företag som vill etablera sig där. För tre månader sedan påbörjades dessutom en utbyggnad av området, vilket inom ett år kommer att innebära ytterligare uppemot 2 000 arbetstillfällen. Man kan anta att över hälften av dessa kommer att fyllas av palestinier från de omkringliggande arabiska byarna.

Konflikten i Mellan­östern är, som Diakonia, Svenska kyrkan och Swedwatch också säger i förordet till rapporten, både känslig och komplex. Ariel är ingen ”bosättning” utan mera en medelstor stad med 30 000 invånare cirka 3,5 mil norr om Jerusalem. Om ett fredsavtal i framtiden sluts mellan Israel och palestinierna, kommer förmodligen både staden och industriparken att stå kvar som israelisk, eftersom Israel har tämligen vattentäta argument på sin sida också. Rapporten underlåter dock konsekvent att förmedla detta.

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: