Sambandet spekulationer i Politik och på Börsen

VAD ÄR GEMENSAMT för RÄDDA BARNEN och DIAKONIA? Båda bedriver en bred antiisraelisk verksamhet med syfte att skada den judiska staten Israel. Båda är stora spekulanter på börsen och tar stora risker med placering av insamlade medel från allmänheten.

I dessa dagar när ekonomiskt kaos råder är börsen den största plats som finns för spekulationer – och här hittar man dessa två organisationer som stora aktörer.

Rädda Barnen utmärker sig – som risktagare. 2006 köpte organisationen två aktieindexcertifikat för 80 miljoner kronor. Certifikaten är ett slags optioner som spekulerar i en börsuppgång. Stiger index får ägaren god avkastning på pengarna. Sjunker index så försvinner hela den summa som nedgången motsvarar.

Det är en ovanlig produkt. Efterfrågan är liten, vilket kan bero på att kunderna inte är intresserade av den typen av risk. Jag vet att flera kommuner bara får investera i kapitalgaranterade produkter,

berättar Maria Viimne, placeringschef på Kommuninvest, som har sålt certifikatet.

På ett år har Rädda Barnens certifikat tappat 9,5 miljoner i värde. När det första certifikatet ska lösas ut 2009 kan förlusten bli ännu större.

En annan organisation vars aktier tappat mångmiljonbelopp i värde är Diakonia.

Ja, vi har absolut drabbats, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia. Vi har 35 till 40 procent av vårt kapital i aktier. Den delen har påverkats.

Man kan ju fråga sig hur ledningen för dessa hjälporganisationer vågar spekulera med insamlade medel på börsen. Varför nöjer sig inte Rädda barnen och Diakonia med vanlig hederlig bankränta eller säkra statsobligationer?

På motsvarande sätt ser man hur Diakonia satsar stora medel på smutskastning av Israel. I det ekumeniska följeslagarprogrammet, som syftar till att fabricera och rapportera om händelser där man kan beskylla Israel för brott mot mänskliga rättigheter. Cordelia Edvardson, mångårig korrespondent i Israel skriver

”Dessa människor (följeslagarna) gör mer skada än nytta.”

Grund till allt välstånd är arbete. Israel har lyckats att skapa ett flertal industriområden på s.k. ockuperad mark. I dessa jobbar många palestinier. Efter ett eventuellt fredsavtal kommer dessa industrier att utgöra baser även för en palestinsk stat. Diakonia ser till att industrier med svenska ägare lämnar dessa områden. Mindre jobb även för palestinier och kapade ben för framtida fred. Listan kan göras lång över dessa politiska spekulationer.

Rädda Barnen håller stödkonsert för 308 palestinska ungdomar som sitter i israeliska fängelser på grund av att de var inblandade i terroraktioner. Självklart samarbetar Rädda barnen med den utpräglat antiisraeliska organisationen Palestinagrupperna i Sverige, som förespråkar eliminering av den judiska staten. Rädda Barnen spekulerar i den politiska tanken att Israel skall omvandlas till en arabisk stat.

Samma ledning för dessa organisationer som spekulerar på börsen spekulerar även i politiken. Dessa människor har egentligen mandat att leda verksamhet som skall stödja andra människor i nöd och inte spekulera med andras biståndsmedel eller framföra extrema politiska uppfattningar bland allmänheten.

Det är kanske dags att få se ledningen för dessa organisationer utbytt.

/Oded Meiri ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: