Stoppa Svenska kyrkans och Diakonias sjuka besatthet av Israel

:: Frilansskribenten ILYA MEYER reflekterar över svenska förhållningssätt gentemot Israel:

  • Brinnande antipati mot Israel.
  • Förnekande av judarnas rättigheter i Mellan­­östern.
  • Uppmuntran till indoktrinering och terrorism genom medie- och penning­stöd till militanta grupper.
  • Tystnad när judar i Sverige attackeras på öppen gata.
  • Ointresse för mänskliga rättigheter i omvärlden.

Vi pratar inte terror­stämplade Hamas eller Hizbollah. Vi pratar Svenska kyrkan och Dia­konia, som ser det som sin heliga plikt att tvinga bort judar från deras hem i Mellanöstern, vilken i övrigt redan är judenrein – en tanke som framkallar kalla kårar hos människor med samvete och minne i behåll.

Dessa organisationer är besatta av Västbanken, som FN först öronmärkte för palestinska judar, men som övertogs av palestinska araber. Västbanken ockuperades senare av Jordanien och administreras i dag av Israel. I dag förhandlas om Västbankens framtid. Svenska kyrkan och Diakonia motsätter sig byggande av hus för judar på Västbanken i avvaktan på avtalet. Däremot är de inte emot byggande av hus för araber: enbart i östra Jerusalem har araberna olagligt byggt fler än 6 000 hus. En måttstock för judar och ett annat för alla andra. Det låter bekant.

Svenska kyrkan och Dia­konia förhindrar pale­stinska araber från att få jobb hos icke-araber – Diakonia tvingade nyligen svenska Assa Abloy att flytta från industriområdet Barkan på Västbanken. Där arbetade både araber och judar. I de nya lokalerna väster om Gröna linjen får palestinska araber inte arbeta – det är ju ett annat land.

Barkan byggdes i samexistensens tecken. Produkt­­­ivt arbete, lika lön, en hederlig inkomst brukar sällan uppmuntra till rasism, extremism och självmordsbombningar. Den israeliske filantropen Stef Wertheimer skrev: ”Dessa gemensamma industriområden kan markera en era då produktion, export, utbildning och en högre levnadsstandard kan ersätta terrorism och fattigdom.” Svenska nominellt kristna organisationer förstör grunden för samlevnad mellan israeler och palestinaaraber. De vill att endast araber ger arbetstillfällen åt araber. Det är rasism.

Diakonia har ett existentiellt problem: utan konflikt mellan palestinaaraber och israeler, inget behov av Diakonia, som enbart intresserar sig för detta smala landområde. De har inte minsta intresse av Tjetjenien, Armenien, Kurdistan, Burma, Tibet, Zimbabwe, Iran, Darfur, Saudiarabien, Pakistan.
De ignorerar även sina egna trosfränder: islamister fördriver Västbankens kristna från sina hem där de har levt i 2 000 år. De är tysta om Egyptens kopter som lider under systematisk rasism, om de kristna i Pakistan, som systematiskt mördas och jagas på flykt av en alltmer stridbar våg av islamism, om de kristna på Filippinerna, som kommer under allt starkare attacker från den extremistiska islamistiska omgivningen.

Det finns en avgrund mellan ledningen för Svenska kyrkan och Diakonia och den stora majoritet hederliga kristna med tro på allas lika värde. Det är dags att stoppa Svenska kyrkans och Diakonias sjuka besatthet av Israel, deras oförmåga att behandla judar och araber med samma måttstock och den rasism detta innebär.
I sann Mellanöstern­anda har Svenska kyrkan och Diakonia kapats av ett fåtal som förfogar över stora finansiella medel.

Ilya Meyer
Västra Frölunda

— — —

Artikeln ovan också publicerad i Världen idag under rubriken Diakonias olika måttstockar (081031) ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Kyrkor, Organisationer

Etiketter: , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: