Skoningslös kritik mot UNRWA

I en debattartikel i Norran sätter Ilya Meyer fingret på en av FNs värsta skamfläckar – UNRWA:

En av historiens mest långvariga – och kostsamma – orättvisor handlar om de palestinska araber som blev flyktingar i samband med Israels skapande.

Israel skapades i enlighet med världssamfundets stadgar: 75 procent av ottomanska Palestina reserverades för att bygga ett helt nytt arabiskt land med namnet Transjordanien (senare omdöpt till Jordanien) där judar inte fick bo. Resterande 25 procent skulle bli ett judiskt land med namnet Israel där 40 procent av befolkning skulle bestå av araber, såväl muslimer som kristna. Dessa 25 procent delades dock en gång till, 50–50, då arabvärlden ansåg att judarna ändå fått för mycket. Israel byggdes på de återstående 12,5 procenten.

Mellan 400 000 och 750 000 araber flydde 1948 under arabernas krig mot Israels judar. Samtidigt jagades 850 000 judar bort från sina hem i den arabiska världen.

De arabiska flyktingarna är i dag 61 år senare fortfarande flyktingar, så också deras barn och barnbarn (enligt FN kan flyktingskap inte ärvas men FN har gjort ett undantag för Palestinaaraberna). De judiska flyktingarna blev medborgare i de länder de flydde till.

Det finns två huvudsakliga anledningar till denna markanta obalans: de arabiska länder som tog emot sina egna trosfränder i kölvattnet av det krig de själva startat har på ett förnedrande och människoovärdigt sätt förvägrat dem medborgarskap, social integration och ofta till och med grundläggande mänskliga rättigheter. Vissa yrken är förbjudna för palestinska araber, de får inte äga egendom, de får inte medborgarskap i de länder där de är födda.

Den andra förklaringen till varför de palestinsk-arabiska flyktingarna fortfarande är flyktingar stavas UNRWA.

UNRWA är en FN-flyktingorganisation som skapats för en enda grupp flyktingar: de palestinsk-arabiska, inklusive ättlingar födda i andra länder och som följaktligen inte har flytt någonstans – en grundläggande definition av begreppet ”flykting”. Deras flyktingstatus går i arv, varför antalet flyktingar växer år för år.

UNHCR är en FN-flyktingorganisation som skapats för alla världens flyktingar förutom palestinska araber. Flyktingar under UNHCR:s regi förblir inte flyktingar – de får antingen medborgarskap i andra länder eller hjälp med att återvända till sina hemländer när omständigheterna tillåter.

UNRWA har 25 000 anställda, nästan uteslutande palestinska araber, för att ta hand om 4,5 miljoner palestinska araber – en siffra som ständigt ökar eftersom flyktingskapet ärvs.

UNHCR har 6 300 anställda för att ta hand om 33 miljoner flyktingar i över 100 länder. Flyktingar som antingen blir medborgare i mottagarländerna eller som så småningom återvänder till sina ursprungsländer.

UNHCR:s mandat är att lösa flyktingskap medan UNRWA:s mandat är att bevara flyktingskap.

Anledning till denna diskrepans är dels att UNRWA är en egen värld – den skapar jobb åt sig själv och dessa jobb hotas om organisationen tvingas lösa problemen i stället för att föreviga dem.

Och dels ett cyniskt politiskt rävspel. De arabiska diktaturerna behöver Palestina-arabernas lidande som vapen mot Mellanösterns enda demokrati, Israel. Det är just demokratin som är hotet mot dessa arabiska regimer, och inget palestinskt lidande är för kostsamt för att stävja det demokratiska hotet.

UNRWA kostar världens skattebetalare en halv miljard dollar årligen för upprätthållandet av 4,5 miljoner palestinska arabers flyktingstatus. UNHCR kostar världens skattebetalare en miljard kronor årligen för lösandet av 33 miljoner människors flyktingstatus.

Den demokratiska världen har en moralisk – och i dag i finanskrisens spår även en ekonomisk – skyldighet att ta sig an problemets kärna i stället för att som tidigare fortsätta att kasta pengar i en bottenlös brunn som med UNRWA:s egen definition blir allt djupare med åren.

Ilya Meyer

Frilansskribent med Mellanöstern som specialområde

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: