Internationella dagen för solidaritet med ett misslyckat folkmord

Den 29 november 1947 antog FNs generalförsamling sin resolution 181, enligt vilken det brittiska Palestinamandatet skulle delas i två stater – en med judisk majoritet och en med arabisk majoritet.

delningsplanen_1947

FNs förslag till delning av det brittiska Palestinamandatet

Tre saker är viktiga att påpeka om denna delningsplan:

För det första stämmer det inte, som antiisraelerna ofta påstår, att delningsplanen var djupt orättvis till judarnas fördel. Ofta sägs det att

judarna fick 56% av landet, trots att de bara ägde 7% sedan tidigare

Det påståendet är en avsiktlig lögn. Sant är att judar bara ägde ca 7% av marken, men enligt delningsplanen skulle ingen mark byta ägare, och ingen skulle behöva flytta:

No expropriation of land owned by an Arab in the Jewish State (by a Jew in the Arab State) shall be allowed except for public purposes. In all cases of expropriation full compensation as fixed by the Supreme Court shall be said previous to dispossession.

De som gärna häver ur sig det lögnaktiga påståendet undviker nogsamt att nämna följande tre ”detaljer”

  • Araber ägde, högt räknat, endast 20% av landet. Resten var statsägt.
  • Över hälften av den mark som skulle hamna i den judiskt dominerade staten utgjordes av den sterila Negevöknen.
  • Den största judiska staden, Jerusalem, där judar utgjort den största befolkningsgruppen sedan innan den judiska invandringen tog fart på 1800-talet, skulle inte tillfalla någon av staterna, utan administreras av FN. Detta, om något, var orättvist. Mot judarna.

För det andra påstås att den påstådda orättvisan i delningsplanen var orsaken att krig utbröt. Sanningen är att araberna konsekvent vägrat acceptera existensen av någon judisk stat överhuvudtaget. 10 år tidigare hade araberna förkastat Peelkommissionens förslag till delning, vilken var ännu fördelaktigare ur arabisk synvinkel.

För det tredje är det viktigt att komma ihåg vad som hände strax efter den 29 november 1947. Det dröjde bara några timmar innan araberna gick till anfall. Ett blodigt krig inleddes och Jerusalem belägrades. På den arabiska sidan fanns inte bara palestinaaraber, utan även ”frivilliga” från andra muslimska länder, framför allt från Irak. Men även bosniska nazister (muslimer) som ingått i de SS-förband som Haj Amin al-Husseini hjälpte Hitler upprätta på Balkan, och som sedan fann en fristad i Syrien.

Efter att staten Israel utropades i maj 1948 gick dessutom flera reguljära arabarméer till anfall. Det skröts öppet med att araberna skulle utföra ett folkmord. Men folkmordet lyckades inte – i stället blev följden 726.000 arabiska flyktingar och långt över 800.000 judiska flyktingar från arabländerna.

I en mindre bisarr värld än vår skulle det kanske slutat därvid, men det gjorde det som bekant inte. FN är sedan länge kapat av ett otal muslimska stater och deras nickedockor. Den 29 november har utropats till Internationella dagen för solidaritet med de palestinska flyktingarna, vilket Svenska FN-förbundet uppmärksammar. Konfliktens historia lyckas Svenska FN-förbundet sammanfatta i en enda (lögnaktig) mening:

1948 upprättades staten Israel på palestinsk mark, trots omfattande protester från palestinierna och den arabiska världen.

Minst 101 FN-resolutioner har antagits om de palestinska flyktingarna. De har ett eget FN-organ, UNRWA.

Alla andra flyktingar sorteras under FNs flyktingorgan UNHCR. Ja, det vill säga alla flyktingar utom de judiska. De har aldrig fått ett ruttet lingon av FN. Inga solidaritetsdagar heller. Och inte en enda FN-resolution.

Där UNHCR försöker hjälpa flyktingar till medborgarskap och försörjning, där permanentar i stället UNRWA palestiniernas statslöshet.

I det sammanhanget kan det vara värt att notera följande artikel i The Daily Star. Det är en intervju med Svenska Rädda Barnen-kontoret i Libanon. Till skillnad från deras propaganda mot Israel i svenska medier så vågar de säga sanningen till libanesiska journalister:

Lebanon may not host the largest population of Palestinian refugees but it ”is the most difficult place to be a Palestinian refugee.
[…]
In contradiction to the UN Refugee Convention of 1951, all refugees must be given the right to work and to own property. But Palestinians in Lebanon do not enjoy those rights.

Lägg dock märke till att svenska Rädda Barnen, enligt artikeln, motsätter sig etablering av palestinierna i de länder de bor!

In an address to the UN General Assembly Tuesday to mark the day of solidarity with the Palestinians, Lebanese Ambassador to the UN Nawwaf Salem said Lebanon ”strictly opposes any sort of naturalization of the Palestinians, a matter which has been repeatedly emphasized by [President] Michel Sleiman.” Naturalization was ”not feasible because it threatened the Lebanese state and identity, as well as the identity of Palestinian refugees,” Salem added.

For Sejberg, the debate over naturalization was pointless. The majority of Palestinians themselves have no interest in becoming Lebanese. Indeed, as recently as last Wednesday, Palestinian Foreign Minister Riad al-Maliki told An-Nahar newspaper that the naturalization of Palestinian refugees in Lebanon would not be tolerated. ”I don’t even know why we’re bothering to talk about naturalization when that’s not the issue,” said Sejberg. ”The issue is how to improve the life of these people who have been in Lebanon’s backyard since 1948.”

But according to former Ambassador Khalil Makkawi, president of the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee (LPDC), which since 2005 has been working on the issue of Palestinian refugees in Lebanon under the guise of the Cabinet, responsibility for the Palestinians lay ”not [with] Lebanon but UNRWA and the international community.”

”I think it’s time to take a more proactive stance,” Sejberg said, suggesting Lebanon used UNRWA’s mandate over the Palestinians as a ”convenient” tool to absolve itself of responsibility toward them.

Denna inställning från Rädda Barnens sida bryter mot 7:e artikeln i FNs konvention om barnets rättigheter (länken från Rädda Barnens egen hemsida!).

Palestinierna är föga mer än ett vapen i kampen mot Israel. Inget nytt under solen, alltså.

/red

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: