En god jul för Palestinas kristna?

I Världen idag publicerades idag en artikel skriven av Andres Lempira Chacón, medlem i FiM:

En god jul för Palestinas kristna?

Den kristna exilen ifrån det historiska Palestina har pågått sedan slutet på 1800-talet. Möjligheten att kunna skapa sig en bättre ekonomisk framtid i kombination med att få erfara fullgoda religiösa rättigheter (som arabiska icke-muslimer) drev dessa kristna palestinier ifrån det Ottomanska Palestina till Den nya världen, främst till USA, Chile och Honduras. Efter staten Israels födelse år 1948, ändrades karaktären av palestinsk-kristen exil.
På grund av den djupt polemiska konflikten mellan staten Israel och arabvärlden, där dessa kristna araber ofta hamnade i kläm, utvandrade mellan år 1948-67, nära 75 procent av de kristna ifrån de då arabiskt ockuperade områdena Västbanken och Gaza. Detta skedde under omvärldens pinsamma tystnad. Dessa historiska kristna lämnade hus och hem för en bättre framtid på den amerikanska kontinenten. Inte få kristna araber lämnade även palestinsk mark för en bättre framtid inne i det judiska Israel. Där respekterades man för sin kristna tro, trots dokumenterade svårigheter.
Än till i dag är demokratin Israel det enda land i Mellanöstern där kristna araber växer som religiös grupp. Detta kräver att belysas.

Efter den palestinska myndighetens födelse år 1994, i kölvattnet av det fiaskoartade Oslo-avtalet, hårdnade klimatet ännu mer för den redan utsatta arabisk-kristna spillran på Västbanken och på det allt mer radikaliserade Gaza. Ett flertal rapporter ifrån Vatikanen, Amnesty, israeliska människorättsorganisationer och inte minst uppgifter ifrån palestinsk-kristna exil-släktingar i USA och Latinamerika, verkar uppenbarligen ha gått Sveriges riksdagsopposition, Svenska kyrkan och våra svenska biståndsorganisationer (likt Diako­nia) på plats i heliga landet, helt förbi. Eller råkar dessa alarmerande röster om västvärldens hjälp, vara alltför politisk inkorrekta för att svensk media ska rapportera om dem?
Uppenbarligen verkar det vara lättare för flertalet journalister, i slentrianmässig stil, att fortsatt anklaga Israel för allt elände i regionen. Detta hjälper de kristna palestinierna föga.
Detta till trots, inkommer ständiga vittnesmål om religiöst betingade mord på de kristna ifrån arabiskt-muslimskt håll. Tvångs­konverteringar till islam, våldtäkter av unga kristna flickor, samt godtycklig konfiskering av kristnas mark, på den palestinska myndighetens område. Ointresset att komma till rätta med dessa hemska oförrätter ifrån muslimskt styreshåll, kunde omöjligen vara större. Människorättsjuristen Justus Reid Weiners rapport ”Human Rights of Christians in Palestinian Society” (Jerusalem Center for Public Affairs) tål att läsas och spridas.

Det ”kristna” Betlehem har sedan dess arabiska ockupation 1948-67 och efter PA:s styre 1994, blivit ett avfolkat kristet museum. Från en ungefär 80-procentig kristen närvaro, som nu sjunkit till 15 procent, vittnar om det som pågått under årtionden. Inom en generation, befarar många kristna palestinier samt Vatikanens klerker på plats, att Palestinas kristna kommer att vara helt borta ifrån Kristi egen födelsestad. Större tragik i juletid är svår att finna.

Andres Lempira Chacón
föreningen Fred i Mellanöstern

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Massmedia, Organisationer

Etiketter: , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: