Bombay-attackernas uppenbara aspekter tonas ned

Sten Widmalms artikel om krafterna bakom Bombay-attentaten (DN 3/12) ställer intressanta frågor. Widmalm vill nyansera bilden av attentaten som ”ännu ett fall av islamistisk terror mot väst”, genom att peka på spänningar mellan Indien och Pakistan, mellan hinduer och muslimer samt på regionens ekonomiska underutveckling.

Hans slutsats:

Även om väst inte är ensam måltavla den här gången så ligger ansvaret ändå kvar bland världens rikare stater och göra mer för just den här regionen.

Jag skall erkänna att jag inte förstår detta häpnadsväckande påstående. Får man anta att Widmalm med ”världens rikare stater” avser västländerna, snarare än rika oljestater med budgetöverskott och demokratiunderskott?

Det är sannolikt att västländerna kan och bör göra mera. Att de däremot skulle ha ansvaret för Pakistans demokratisering och regionens ekonomiska återhämtning är mer långsökt. Men vilken är kopplingen mellan sådant ansvar, och frågan om huruvida väst var ensam måltavla för attentaten eller kom först på andra plats? Skulle detta ansvar öka om väst hade varit ensam måltavla?

I slutändan får Widmalm det att låta som att västländerna får skylla sig själva för terrorismen om de inte tar större ansvar för regionen. Detta framstår som en grövre förenkling än den som han själv kritiserar.

Widmalm är inte ensam om att med tystnad förbigå en annan aspekt av händelserna. Den talar starkt för att ”islamistisk terror mot väst” spelade en avgörande roll som drivkraft bakom attentaten, även om nationella och religiösa konflikter i regionen naturligtvis också har betydelse. 20% av terroriststyrkan hade avdelats till att ockupera Chabadhuset, ett litet judiskt center med fullständigt opolitisk och icke iögonfallande verksamhet. Den enda överlevande terroristen har avslöjat att attacken mot Chabadhuset hade planerats lång tid i förväg. Rabbinen, hans gravida hustru och fyra andra judar mördades efter att först ha torterats.

Om det i huvudsak handlar om Indien och Pakistan, muslimer och hinduer, fattigdom och elände, är frågan varför terroristerna så målmedvetet skulle mörda just judar och israeler? Om man däremot erinrar sig att avveckling av den judiska staten Israel och religiöst baserad antisemitism är en grundbult i den islamistiska retoriken, borde väl detta vara en stark indikation på att attentaten i Bombay var ett led i islamismens globala krigföring? Denna fråga förtjänar utrymme i analysen, men lyser med undantag för ett par skribenter med sin frånvaro i den senaste veckans svenskspråkiga kommentarer.

Alla analyser utgör med nödvändighet förenklingar av verkligheten, men de leder fel om man bortser från de mest uppenbara ledtrådarna.

Jurek Hirschberg

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia

Etiketter: , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: